Gävleborg långsammast på strokebehandling
Nyheter | Hela listan
Stora skillnader i väntetider på strokevård Foto Colourbox

Gävleborg långsammast på strokebehandling

Tiden är extremt viktig när det gäller strokepatienters chanser att klara sig. Ändå är väntetiderna långa på många sjukhus, uppger Hjärnfonden.

Publicerad 2012-05-08

Det skiljer närmare 40 minuter i väntetid för att få strokebehandling mellan det bästa och sämsta länet i Sverige. I Västerbotten sätts trombolysbehandling in 47 minuter efter ankomst till sjukhuset, i Gävleborg tar det hela 96 minuter inann behandlingen är igång. Det visar Hjärnfondens genomgång av statistik från Riks-stroke.

Och över en fjärdedel av svenskarna uppger att man är orolig eller mycket orolig över att drabbas, visar färska siffror.

Om man räknar med att det för varje minut utan behandling dör två miljoner nervceller så förlorar strokepatienter i Gävleborg alltså i snitt 78-miljoner fler nervceller än patienter i Västerbotten efter att de ankommit till sjukhuset.

Den genomsnittliga väntetiden i riket är 74 minuter från ankomst till sjukhus tills trombolysbehandling sätts in.

– Svenskar har lärt sig känna igen tecknen på stroke och vet om hur viktigt det är att snabbt ta sig till sjukhus. Vad vi dock kan se i statistikgenomgången är att det fortfarande tar alldeles för lång tid att få behandling när man väl kommer till sjukhus. Det här är ett problem för de drabbade, såväl som för vården och politiker. För att öka möjligheterna att ge fler strokedrabbade behandling, till exempel genom att förlänga behandlingsfönstret, är det viktigt att vi satsar mer på strokeforskning för att hitta nya och effektivare behandlingsmetoder, säger Gunilla Steinwall, generalsekreterare Hjärnfonden.

Frida Andersson Johansson
frida.johansson@veteranen.se

Väntetider

Så många minuter tar det från att en strokepatient kommit till sjukhuset till påbörjad trombolysbehandling (länsvis)

47    Västerbotten
54    Gotland
55    Örebro
62    Dalarna
64    Västernorrland
66    Jämtland
68    Kalmar
69    Västra Götaland
69    Jönköping
70    Norrbotten
70    Stockholm
71    Skåne
74    Riket
78    Västmanland
78    Blekinge
82    Halland
82    Värmland
83    Kronoberg
88    Östergötland
93    Södermanland
94    Uppsala
96    Gävleborg

källa Hjärnfonden

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas