Hälften får äldreomsorg på främmande språk
Nyheter | Demens
hemstjänst på hemspråk Foto Colourbox

Hälften får äldreomsorg på främmande språk

Hälften av landets kommuner kan inte erbjuda äldreomsorg på annat språk än svenska.

Publicerad 2013-08-23

Det visar tidningen Dagens Samhälle som har gjort en enkätundersökning:

46 procent av 178 svarande kommuner uppger att det inte finns tillgång till omsorg på annat språk än svenska.

Problemet växer eftersom personer personer som drabbas av demenssjukdom ofta återgår till sitt modersmål.

Samtidigt blir andelen äldre med utländsk bakgrund allt större.

I de kommuner som erbjuder äldreomsorg på annat språk än svenska är finska, bosniska/kroatiska/serbiska och arabiska de vanligaste.

I dagens svenska lagstiftning har personer som talar något av de svenska minoritetsspråken, exempelvis finska och samiska, rätt till omsorg på sitt eget modersmål.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.