SPF i Skövde jobbar för integration
SPF Skövde vill knyta kotakt med seniorer från andra kulturer Olle Wendt
Nyheter | Kulturmöte

SPF i Skövde jobbar för integration

Med musik och dansträffar hoppas SPF i Skövde kunna överbrygga språkbarriärer och knyta kontakt med seniorer från andra kulturer.

Publicerad 2012-06-26

Hallå där, Olle Wendt, vice distriktsordförande i SPF Skaraborg, du har haft kontakt med imamen i Skövde?

– Ja, det  stämmer. Vi har nyligen träffats.
En imam är en islamsk religiös ledare kan man säga. Han leder stiftelsen Skövde Moské som har ungefär 800 betalande medlemmar som bor och verkar i hela länet.

– Han heter Sahat Smajo, är från Bosnien och arbetar heltid som imam. Sahat kom till Sverige i början av 1990-talet när kriget i forna Jugoslavien rasade. Nu bor han i Skövde med familj och barn.

Varför tog ni i SPF-ledningen initiativ till en träff?

–  Vi vill medverka till att synsättet ”vi och dom” kan nyanseras.  Förhoppningsvis leder våra kontakter till att vi kan skapa mindre spänningar i umgänget mellan svenskar och invandrare överhuvudtaget. Men allt är i sin linda. Ett första steg för oss blir att få en bättre bild av stiftelsen Skövde Moské.

Ni har fått stöd för det här projektet ur SPFs centrala projektfond, 20 000 kronor. Hur ska ni använda pengarna?

– Vi ska bland annat planera och genomföra en sammankomst med representanter från olika invandrarföreningar vi har träffat.

Hur kommer det gå, tror ni?

– Det gensvar som projektet hittills mött från de invandrarföreningar som vi uppvaktat tyder på ett starkt intresse av kontakt. Nu behöver vi tillsammans utveckla  en intressegemenskap. Språksvårigheter kan vara en hämsko i umgänget men de kanske kan minskas genom bra umgängesformer.

Vad kan vara bra umgängesformer?

– Vi hoppas kunna mötas under former där musik, dans och mat utgör bryggan mellan de olika kulturerna. Det kan bli samlande områden.

Hur ska ni arbeta vidare?

– Till hösten planeras inom projektet en gemensam sammankomst till vilken representanter från de invandrarföreningar som valts kommer att bjudas in. Vi kommer att beskriva avgift, förmåner och medlemsförsäkringar inom SPF eftersom projektets syfte också handlar om erbjudande om medlemskap för gruppen utlandsfödda pensionärer.

Hur är det vara utlandsfödd senior i Skövde, tror du?

– Sahat Smajo beskriver utifrån sin kulturella bakgrund hur den yngre generationen tar ansvar för den äldre. Det är en ganska stor kluvenhet för många invandrare mellan att leva i det nya landet jämfört med hemlandet. Men en flyttning tillbaka exempelvis i samband med pensionering är oftast inte aktuell, främst beroende på de känslomässiga banden till barn och barnbarn och det stöd de utgör i det dagliga livet.
Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Potentiella medlemmar

SPF-kongressen i Örebro beslutade 2008 att förbundet ska försöka bidra till integrationen av utlandsfödda äldre genom att bland annat ta fram en integrationsplan och arbeta för att ”ge invandrade äldre en bättre språklig och kulturell kontakt med sin omgivning.«

Det finns cirka 5 000 invandrare i Skövde
Mellan 10 och 20 procent är 65+
Största grupperna kommer från Finland, ex-Jugoslavien, Iran och Irak
SPF Skaraborg har 28 föreningar och nästan 9 000 medlemmar

I dag bor i Sverige cirka 365 000 utlandsfödda som är 55 år och äldre.
I takt med att befolkningen blir allt äldre beräknas antalet år 2020 vara 507 000 och år 2050 – 893 000.
Här finns alltså många potentiella SPF-medlemmar,

LÄNKAR
https://www.senioren.se/ekonomi/bjuder-in-aeldre-invandrare/

https://www.senioren.se/nyheter/ministern-mer-behoever-goeras/

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas