Halv procents ökning av pensionen
Nyheter | Pensioner

Halv procents ökning av pensionen

Inkomstpensionen och tilläggspensionen ökar med 0,5 procent i januari 2021, enligt Pensionsmyndigheten.

Jan Arleij
Publicerad 2020-10-26

Den beräknade ökningen av inkomstpensionen och tilläggspensionen på 0,5 procent är något lägre än ökningen på 0,8 procent som Pensionsmyndighetens prognos visade i slutet av juli.

Inkomstpensionen är en stor del av pensionen för de flesta men det exakta utfallet får man inte veta förrän vid årsskiftet.

– För att få en bild av hur den totala ökningen av inkomstgrundad allmän pension blir behöver pensionärerna vänta till december då premiepensionens utveckling är känd, säger Pensionsmyndighetens analyschef Ole Settergren.

Stort intresse

Under året har Pensionsmyndigheten för ovanlighetens skull valt att gå ut med sina prognoser för inkomstpensionens utveckling.

– Vi har tidigare inte lagt någon vikt vid att kommunicera prognoser för inkomstpensionen. I år har vi dock avvikit från den traditionen med anledning av ett stort intresse för påverkan på pensionerna från covid-19, säger Ole Settergren.

Svag utveckling

Det är inte oväntat med en svag ökning av inkomstpensionen nästa år med tanke på Corona-pandemin och de effekter den haft på Sveriges ekonomi såväl som globalt, anser SPF Seniorernas pensionsexpert Anna Eriksson.

Så höjs pensionen för olika grupper

· Cirka 1,5 miljoner pensionärer har inkomst- och/eller tilläggspension utan inslag av garantipension eller bostadstillägg. Dessa får sin inkomstpension höjd med 0,5 procent.

· Cirka 400 000 pensionärer med en del garantipension får en förändring av summan av inkomst- och garantipension som ligger mellan 0,5 och 0,6 procent.

· Cirka 320 000 pensionärer med ingen eller låg inkomstpension och som har garantipension och/eller bostadstillägg får 0,6 procent i ökad allmän pension.

Dölj faktaruta

– Bekymret är att pensionerna utvecklas svagt år efter år, och att de halkar allt längre efter lönerna och samhällets standardutveckling.

I förhållande till köpkraften har inkomstpensionen legat i det närmaste stilla de senaste 15 åren.

Håller inte

– Det håller inte. År 2022 förutspås dessutom en minskning av pensionen, säger Anna Eriksson.

Anna Eriksson.

Redan låga pensioner som dessutom utvecklas svagt är inte hållbart, fortsätter Anna Eriksson.

– Vi menar att hela pensionssystemet måste ses över. Avsättningarna måste höjas och stärka pensionerna idag och imorgon.

Stora variationer

Den senaste prognosen för nästnästa år, 2022, var att inkomstpensionen skulle utvecklas med -2,7 procent.
Prognosen för dagen för inkomstpensionen 2022 är reviderad och beräknas till -0,5 procent.
– Våra prognoser har varierat ovanligt kraftigt under året. Orsaken är att bedömningen av pandemins effekt på inkomsterna har varierat.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2020-10-26
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas