Nya budgeten: Så förändras din ekonomi
Foto Colourbox
Nyheter | Pensioner

Nya budgeten: Så förändras din ekonomi

Nytt rekord. 105 lånade miljarder i reformer i finansminister Magdalena Anderssons (S) budget för 2021. Men vad får pensionärerna?

Jan Arleij
Publicerad 2020-09-29

Den kanske vanligaste tolkningen i analyserna av statsbudgeten för nästa år är att bland hushållen så är det pensionärerna som får mest.

Men vad blir det alltså? Det korta svaret:

Tillsammans med skattesänkningar och pensionstillägg kan, enligt SPF Seniorernas pensionsexpert Anna Erikssons bedömning, en pensionär få upp till 500 kronor mer i månaden: 400-430 kronor i tillägg och troligen cirka 100 kronor i skattesänkning, eventuellt något mer för de med pensioner över 18 000 kronor.

Anna Eriksson.

Förändringen bygger på tre delar: ett tillägg på pensionen och två olika skattesänkningar.

Del 1

Inkomstpensionstillägget fungerar så här:

Pensionärer med en allmän pension mellan 9 000 och 17 000 kronor per månad får ett pensionstillägg på upp till 600 kronor per månad – före skatt.

Inkomstgränserna gäller den inkomstrelaterade pensionen som betalas ut av Pensionsmyndigheten och har sin grund i minst 40 års arbete. För äldre pensionärer, födda 1944 eller tidigare, gäller färre arbetsår.

Så fasas tillägget in – och ut

Inkomstpensionstillägget.

Allmän pension kr/mån
Tillägg kr/mån

9000 – 9 167
25

9 168 – 9 333
75

9334 – 9500
125

9501 – 9 667
175

9 668 – 9833
225

9 834 – 10 000
275

10 001 – 10 167
325

10 168 -10 333
375

10 334 – 10 500
425

10 501 – 10 667
475

10 668 – 10 833
525

10 834 -10 999
575

11 000 – 14 000
600

14 001 – 14 250
575

14 251 – 14 500
525

14 501 – 14 750
475

14 751 – 15 000
425

15001 – 15 250
375

15 251 – 15 500
325

15 501 – 15 750
275

15 751 – 16 000
225

16 001 – 16 250
175

16 251 – 16 500
125

16 501 – 16 750
75

16 751 – 17 000
25

Källa: DN, regeringen, Försäkringskassan.

Dölj faktaruta

Inkomstpensionstillägget beräknas på inkomster från inkomstpension, premiepension och tilläggspension (som betalas ut till dem som är födda 1953 eller tidigare).

Eventuell garantipension som utfyllnad ska inte räknas med och inte änkepension, inte heller varken tjänstepension eller privat pensionssparande. Hemtjänstavgiften ska inte heller påverkas.

Tillägget är alltså som mest 600 kronor i månaden och trappas av till 25 kronor i månaden – både upp och ned från intervallet 11 000-14 000 kronor där maxtillägget kan ges. Beloppen är alltså före skatt och tillägget betalas ut från 65 års ålder.

Reformen ska träda i kraft den 1 februari 2021 och betalas ut från och med den 1 september 2021. Det krävs ingen särskild ansökan.

Del 2

Den andra delen, det sista steget för att sluta den återstående skillnaden i skatt på lön och pension, är upplagd så här:

För en pension på 20 000 kronor per månad sänks skatten med omkring 123 kronor per månad. För en pension på 24 000 kronor per månad blir skattesänkningen cirka 300 kronor per månad.

Skattesänkningen, som föreslås gälla från 1 januari 2021, sker genom en förstärkning av det förhöjda grundavdraget.

Del 3

En tredje del i budgeten gäller en allmän skattereduktion på 1 500 kronor per år för förvärvsinkomster från 1 januari 2021, och här ingår pensionsinkomster.

För en månadsinkomst på 20 000 kronor blir skattereduktionen som störst – omkring 125 kronor per månad.

Nio av tio får mer

1,2 miljoner pensionärer får höjd pension i september 2021 genom ett pensionstillägg
1,1 miljoner pensionärer får sänkt skatt genom höjt grundavdrag i januari 2021
1,9 miljoner pensionärer får sänkt skatt genom en reduktion för förvärvsinkomster i januari 2021

Sammanlagt betyder det att 94 procent av Sveriges pensionärer får en högre disponibel inkomst
Källa: Regeringen

Dölj faktaruta

Utöver den införs också en skattereduktion enbart för de arbetsinkomst med fokus på löntagare med lägre inkomster, som är tillfällig under 2021 och 2022.

Det innebär att skillnaden i beskattning mellan lön och pension kommer att vara helt borta 1 januari 2023.

Att skillnaden i skatt på lön och pension inte försvinner redan 1 januari 2021 beror på att regeringen också gör dessa tillfälliga skattesänkningar för löntagare.

De sänkta skatterna gäller från årsskiftet medan pensionstillägget alltså börjar betalas ut från 1 september 2021.

Så bra är din bank. Här kan du låna och spara pengar

Tre pensionärer

Typfall 1
• Pensionär som arbetat deltid som måltidsbiträde i 40 år med en inkomstpension på 10 000 kr/mån
pensionstillägg +325 kr
sänkt skatt
= +252 kr/mån eller +3 024 kr/år efter skatt

Typfall 2
• Pensionär som arbetat som undersköterska i 40 år med en inkomstpension på 12 000 kr/mån
pensionstillägg +600 kr
sänkt skatt
= +487 kr/mån eller +5 844 kr/år efter skatt

Typfall 3
• Pensionär som arbetat som maskiningenjör i 44 år med en inkomstpension på 21 000 kr/mån
pensionstillägg +0 kr
sänkt skatt
= +141 kr/mån eller +1 692 kr/år efter skatt

Källa: Regeringskansliet

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2020-09-29

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas