Hemtjänsten ges bättre skydd mot smitta
Nyheter | Vändning
Foto: Gettyimages

Hemtjänsten ges bättre skydd mot smitta

Arbetsmiljöverket ändrar riktlinjerna för de som jobbar i någon annans hem, exempelvis hemtjänstpersonal.

Jan Arleij
Publicerad 2021-05-12

Ventilationen i våra bostäder är inte tillräcklig för att vädra ut smittämnen. Vid arbete i någon annans hem, där personer har misstänkt, eller konstaterad covid-19, ska därför andningsskydd och visir användas, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

Hittills har det ansetts vara tillräckligt att om någon i bostaden har misstänkt eller konstaterad covid-19 ska munskydd och visir användas, trots att ett andningsskydd är mer tättslutande.

Hög koncentration

Men Arbetsmiljöverket har alltså funnit att ventilationen i bostäder inte är tillräcklig för att kunna föra bort smittämnen.

– Om personerna i bostaden har misstänkt, eller konstaterad covid-19 ska därför personlig skyddsutrustning i form av andningsskydd och visir användas. Alternativet är att arbetet inte ska utföras, säger Björne Olsson, enhetschef på avdelningen Regler.

För sent

Fackförbundet Kommunal anser att Arbetsmiljöverkets besked kommer alldeles för sent i pandemin.

Under 2020 lade man bland annat 50 skyddsstopp på grund av det osäkra läget för personal, men tvingades backa från kravet på just andningsmask för hemtjänstpersonal.

Arbetsmiljöverket motiverar sin vändning med det nya kunskapsläget.

Därför viktigt med ventilation

Allt fler vetenskapliga studier visar att personer har blivit smittade av coronavirus på längre avstånd än två meter.
– Hur lång tid man vistas i ett rum, tillsammans med andra personer, påverkar också smittorisken, säger Arbetsmiljöverkets Fredrik Haux, sakkunnig handläggare inom inomhusmiljö. Ju längre tid man vistas i samma rum som en smittad person, desto större risk för att man blir smittad.
Om flera personer vistas i en lokal eller i ett rum med liten luftvolym ökar risken för smittspridning eftersom man då kan andas in andra personers utandningsluft. Med en god ventilation minskar koncentrationen av smittämnen och föroreningar i luften.
Källa: Arbetsmiljöverket

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2021-05-12

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas