Arbetsmiljöverket: rekommendationer kan ha brutit mot lagen
Foto: Gettyimages
Nyheter | Pandemin

Arbetsmiljöverket: rekommendationer kan ha brutit mot lagen

Arbetsmiljöverket gör en helomvändning och riktar nu hård kritik mot Folkhälsomyndigheten för att inte ha krävt munskydd i äldreomsorgen. Det rapporterar SVT.

Jan Arleij
Publicerad 2021-06-15

Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan därmed ha brutit mot arbetsmiljölagen.

Det framkommer av ett skriftligt svar från Arbetsmiljöverket till Coronakommissionen.

Krav togs bort

Arbetsmiljöverket beskriver hur man flera gånger ifrågasatte FHM, bland annat i samband med att kravet på munskydd togs bort efter önskemål från regionerna.

Dessutom lyfter man fram ett yttrande från sin egen expert, om att enbart plastvisir inte ger tillräckligt skydd.

Inte åtgärdat

Arbetsmiljöverket menar också att överrepresentationen av vårdpersonal som smittats med covid kan tolkas på flera sätt.

En är att man på arbetsplatserna gjort riskbedömningar som varit felaktiga – en annan tolkning är att riskbedömningarna gjorts korrekt men att arbetsgivaren sedan inte åtgärdat riskerna på ett bra sätt.

Detta skulle i så fall innebära, enligt Arbetsmiljöverket, ”att de rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, som gavs under våren 2020, om att munskydd inte behövdes vid vård av patienter eller omsorgstagare med misstänkt eller konstaterad covid-19, har varit i strid med AML, vars syfte är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet.”

Undvika konflikt

Beskeden till Coronakommissionen går i motsatt riktning mot hur Arbetsmiljöverkets ledning agerade i den infekterade striden om äldreomsorgens skyddsutrustning, bland annat vid Serafens äldreboende i Stockholm, då Sveriges Kommuner och Regioners intresseorganisation SKR enligt SVT fick Arbetsmiljöverket att backa i fråga om kraven på munskydd på boendet och i äldreomsorgen.

Arbetsmiljöverkets ledning har både öppet och internt motiverat sitt agerande med att man ville undvika en konflikt med Folkhälsomyndighetens rekommendationer som inte krävde munskydd.

I skrivelsen till Coronakommissionen betonar nu Arbetsmiljöverket i stället att man “efterfrågat vetenskaplig evidens för att bärande av enbart visir, anses kunna ge ett likvärdigt skydd för arbetstagarnas luftvägar, som bärande av munskydd. Arbetsmiljöverket har hittills inte tagit del av sådana studier.”

Varken Arbetsmiljöverket eller Folkhälsomyndigheten vill kommentera SVTs uppgifter.

Jan Arleij
Publicerad 2021-06-15

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas