Nyheter | Demensvård

Hopp om trendbrott i vården av demenssjuka

Vården och omsorgen om demenssjuka tar stora steg framåt. Det sa Wilhelmina Hoffman i ett framträdande på Äldreomsorgsdagarna.

Jan Arleij
Publicerad 2018-10-19
Wilhelmina Hoffman.

– Allt fler inser att en människa med demenssjukdom tar skada av att utsättas för tvångsåtgärder, även om syftet är att skydda, sa Wilhelmina Hoffman, geriatriker och specialist på demenssjukdomar, rektor och verksamhetschef på stiftelsen Silviahemmet och direktör på svenskt Demenscentrum.

Istället arbetar man inom äldreomsorgen alltmer förebyggande, i linje med den kunskap som finns om den mängd metoder och medel man faktiskt kan använda.

– Det är också vad lagen säger att vi ska göra. Det finns ju faktiskt inget som helst lagstöd för att utsätta människor med demenssjukdom för tvångsåtgärder, underströk Wilhelmina Hoffman.

Ambassadörer

En förklaring bakom förändringen är satsningen ”Nollvision”, som är ett utbildningspaket för en demensvård utan tvång och begränsningar.

– Med tre års erfarenhet i samverkan med hundratals så kallade Nollvisionsambassadörer syns att attitydförändringar är på väg, sa Wilhelmina Hoffman.

– Nyckeln är att arbeta förebyggande med nya förhållningssätt, metodiskt arbete och god kommunikation, sa Wilhelmina Hoffman och bjöd på exempel som att i vissa situationer inte titta rakt på en demenssjuk person utan att hellre ställa sig intill, ”axel mot axel”, och på så sätt skapa en allians.

Blir rörd

Förbättringarna är genomgripande, bedömer Wilhelmina Hoffman

– Det håller på att ske stora förändringar. Jag blir nästan rörd när jag ser det hända. Samtidigt återstår förstås enorma förbättringsbehov.

Vården vill mer

Ett annat positivt tecken på att samhället förbättrar och utvecklar sitt bemötande av demenssjuka är att också vården – inte bara omsorgen – nu börjar visa intresse för att lära mer.

– Vi har länge sett hur problematiskt det blir när den demenssjuke kommer in för ett benbrott eller en tioattack eller annat. Det blir komplicerat, sa Wilhelmina Hoffman.

– Men via Silviahemmet får vi alltmer förfrågningar från hela akutvårdsavdelningar om att utbilda sig i vad det handlar om så att bemötandet kan bli ett annat. Det här kan spegla ett trendbrott.

Jan Arleij
Publicerad 2018-10-19

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas