Idéburen välfärd enade motståndare
Ilmar Reepalu på Privatvårdsdagen.
Nyheter | Vård | Vinster

Idéburen välfärd enade motståndare

Under 2005-2013 har företag i välfärden lyft 20 miljarder i övervinster. Det sa regeringens välfärdsutredare Ilmar Reepalu inför ett golv fullt av vårdföretagare.

Jan Arleij
Publicerad 2016-11-25

– Välfärden är ingen vanlig marknad, markerade Ilmar Reepalu när han redovisade utredningens slutsatser på Privatvårdsdagen, arrangerad för tionde gången av tidningen Dagens Medicin.

– Exempelvis har skolan och vården tydliga samhällsmål, vilket inte stämmer med efterfrågestyrning utan snarare har med behovsstyrning att göra.

Ilmar Reepalu framhöll att bara under 2014 har nära fem miljarder genererats i vad han kallar övervinster, medel som annars skulle ha använts i verksamheten med utredningens förslag.

– Vår utredning kritiseras för att syfta till att återinföra löntagarfondssystem och leda till att Sverige blir som en sovjetstat. Men Danmark, Norge och Finland som till och med har vinstförbud är väl inte att betrakta som sovjetstater? fortsatte Ilmar Reepalu med karaktäristisk retorik.

Saknas kunskap

Privatvårdsdagen pågick under hela fredagen (25/11). Grundfrågan: vad betyder den politiska osäkerheten för de privata och idéburna vårdgivarnas möjligheter till utveckling och tillväxt?

Under dagen lyftes också det osäkra kunskapsläget om vad privatiserings- och valfrihetsreformerna verkligen har betytt för kvaliteten och patienterna.

Starka reaktioner

Reaktionerna från flera vårdföretagare blev omedelbara och starka när frågor fick ställas direkt till Ilmar Reepalu.

Invändningarna handlade om stor oro för att valfriheten kommer att gå förlorad om utredningens förslag blir verklighet. Villkoren för företagande kommer att punkteras, menade man från flera håll.

Ilmar Reepalu höll inte med.

– Vi vet att sju av tio startade företag inte drevs av syftet att göra vinster utan för att få mer makt över den egna verksamheten, kanske det egna äldreboendet. Man ville slippa den stora tunga administrationen.

Mäta kvalitet

Det är komplicerat och dyrt att lägga kvalitetskrav på privata utförare, fortsatte Reeaplu.

– Att ställa krav på bemanning riskerar att leda till en ineffektiv resursanvändning genom att lägsta möjliga nivå riskerar att bli norm och därmed målnivå. Det konserverar en verksamhet istället för utveckla den.

Idéburna sektorn

En punkt där parterna eventuellt kan mötas i större samsyn handlar om att den idéburna sektorn inom vård och omsorg behöver få bättre villkor.

Här markerade Ilmar Reepalu sitt gillande:

– I Sverige har vi endast tre procent inom den idéburna sektorn. I Tyskland handlar det om 46 procent, i våra nordiska grannländer över 20 procent, sa Ilmar Reepalu.

Karin Thalén, sjukhusdirektör på Stockholms Sjukhem, ett av den idéburna sektorns flaggskepp, menade att något gott kan komma ur den intensiva debatten om vinster eller inte i välfärden.

– Det är bra att välfärdsutredningen lyfter det här. Vi ser fram emot system som möjliggör för oss att växa, sa Karin Thalén under den avslutande diskussionen på Privatvårdsdagen i Europahuset i Stockholm.

Var fjärde hemtjänsttimme

I dag tar privata vårdgivare i sjukvården emot nästan 63 000 patienter per dag.
Landstingen handlade under 2015 upp verksamhet från privata utförare till ett värde av 325 miljarder kronor, enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
42 procent av alla besök i primärvården sker på privata vårdcentraler.
24 procent av hemtjänsttimmarna hos personer som är 65 år och äldre utförs av privata företag.
Källa: Dagens Medicin

Dölj faktaruta

Stuprör slår

Oavsett vinstdebatten är det kanske största problemet att vården och omsorgen inte är koordinerad. Ett stuprörssystem som slår hårt mot i synnerhet de multisjuka äldre, menade Karin Thalén.

– Vi behöver få uppdrag som hänger ihop. Det patienterna önskar sig är kontinuitet. Dagens system driver upp kostnaderna i onödan.

Multisjuka drabbas

Om detta höll också debattörer som Johan Fredriksson, vd för Praktikertjänst och Sveneric Svensson, medicinsk direktör på Capio, med om.

Liksom även Ilmar Reepalu, som avslutade dagen med en självkritisk reflektion:

– Vi måste titta på vårt primärvårdssystem. Det är de äldre multisjuka som drabbas hårdast. Här kan vi lära mycket av exempelvis Norge och Danmark.

Jan Arleij
jan.arleij@senioren.se

Vinstutredning på remiss

Medan Privatvårdsdagen pågick skickades Välfärdsutredningens delbetänkande ”Ordning och reda i välfärden” ut på remiss.

Betänkandet innehåller förslag om en reglering av tillåtet rörelseresultat ”i syfte att säkerställa att offentliga medel används till den verksamhet de är avsedda för”.

142 instanser har fått remissen. Remisstiden pågår till den 24 februari 2017.

Utredningen ska lägga fram sitt slutbetänkande senast i maj 2017.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2016-11-25

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas