Nyheter | Vinster i välfärden

SPF Seniorerna vill inte ha vinsttak

SPF Seniorernas remissvar på välfärdsutredningen är klart.

Ulrika Palmcrantz
Publicerad 2017-02-21

Ilmar ReepaluRegeringens särskilde utredare Ilmar Reepalu lämnade igår över den mycket omfattande Välfärdsutredningen till
regeringen. Utredningen rör vinster i välfärden och föreslår att vinsterna i privata vårdföretag ska begränsas.

SPF Seniorerna ställer sig inte bakom detta, då man menar att en vinstbegränsning kan få negativa effekter både för dem som utnyttjar tjänsterna och för verksamheten. Förbundet skriver i sitt remissvar att ett vinsttak skulle kunna leda till färre vårdföretag och därmed minska valmöjligheterna för den enskilde individen.

Inte helt emot

Däremot ställer sig SPF Seniorerna bakom en del i utredningen: förslaget att en enskild person måste ha tillstånd för att få bedriva verksamhet enligt LSS (ledsagarservice, biträde av kontaktperson eller avlösarservice i hemmet). Målgruppen för den typen av insatser är individer med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar, och här behöver man kontrollera att bara seriösa aktörer är aktiva, menar SPF Seniorerna i sitt remissvar.

Hela remissvaret hittar du här:

Ulrika Palmcrantz
Publicerad 2017-02-21
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas