Inflationen: Också garantipensionärer nere på minus
Foto: Getty Images
Nyheter | Pensioner

Inflationen: Också garantipensionärer nere på minus

Den aggressiva inflationen gör att också garantipensionärerna ser ut att gå back under 2023. Det visar färska beräkningar från Swedbank.

Jan Arleij
Publicerad 2023-01-17

Det såg länge ut som att alla typer av hushåll får en sänkt privatekonomi också under 2023 – utom garantipensionärerna.

Men i fredags (13/1) kom SCB med senaste siffran – inflationen fortsätter uppåt och steg till 10,2 procent i december.

Med de senaste inflationstalen ser därmed också garantipensionärerna ut att förlora köpkraft.

Nya analyser av hushållens inkomster från Swedbank och sparbankerna visar hur mycket hushållen drabbas.

Tappar köpkraft

– Ska hushållens köpkraft värnas måste inflationen ner, säger Arturo Arques Swedbank och sparbankernas privatekonom.

Arturo Arques.

Även om avtalsförhandlingar kommer att trycka upp lönerna i antal kronor under 2023 vet vi redan att löntagarna står inför ytterligare ett år av reallönesänkning.

– Många löntagare får därmed räkna med att köpkraften sjunker med cirka fem procent nästa år, säger Arturo Arques.

Prisbasbeloppet

Swedbanks genomgång konstaterar att inflationen påverkar prisbasbeloppen vilket i sin tur påverkar inkomstskatten via grundavdrag, jobbskatteavdrag och brytpunkt för statlig inkomstskatt.

Störst effekt blir det för de med högre inkomst. En tvåbarnsfamilj med vanliga yrken får 1 100 kronor mer i plånboken nästa år, men den höga inflationen gör att köpkraften minskar med ungefär åtta procent.

Minskar ändå

För ett enpersonshushåll blir det 1 200 kronor mer i plånboken nästa år, men köpkraften minskar trots det med cirka sex procent på grund av inflationen.

Även pensionärer får högre grundavdrag och en högre brytpunkt för statlig inkomstskatt.

Men effekten för pensionärer med inkomst- och tjänstepension blir minskad disponibel inkomst i fasta priser med cirka tre procent.

– Ett pensionärspar med genomsnittliga pensioner får därmed 2 100 kronor mer i plånboken men köpkraften minskar med fyra procent.

Att garantipensionärerna klarat sig relativt sett bättre beror på att garantipensionen följer prisbasbeloppet.

– Det är deras räddning. Men med dagens höga inflation finns det i stort sett bara förlorare.

Garantipensionen höjdes med cirka 1 000 kronor i augusti. I januari höjs den med ytterligare nio procent på grund av kopplingen till prisutvecklingen.

Kompenseras mer

Hittills har garantipensionären varit det enda typhushåll som inte får mindre kvar i plånboken med hänsyn tagen till inflationen jämfört med januari 2022.

– Den disponibla inkomsten ökar med 1 500 kronor, vilket motsvarar en oförändrad inkomst i fasta priser jämfört med året innan, säger Arturo Arques.

– Garantipensionärerna kommer att kompenseras mer i år än löntagarna eftersom löntagarna knappast kommer att få en inkomstökning i nivå med konsumentprisindex vilket garantipensionärerna får.

Men med den senaste statistiken förlorar även garantipensionären i Swedbanks typexempel i köpkraft. Så här har man räknat:

Garantipensionär i hyreslägenhet

jan -22jan -23
Inkomst877910632
BTP80506000
Skatt-1000-1300
Disponibel inkomst1383015330
Förändring1500
Förändring i fasta priser-285
Utgifter – Hyra61006350
Övriga71008000
Summa utgifter1320014350
Kvar efter nödvändiga utgifter630980
Förändring350
Förändring i fasta priser278
Exemplet gäller garantipensionär född 1938 eller senare, ogift. Källa: Swedbank
Jan Arleij
Publicerad 2023-01-17

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas