Kräver högre pensioner också för dagens seniorer
Nyheter | Ökar trycket
LOs ordförande Susanna Gideonsson. Foto: Fredrik Sandin Carlson

Kräver högre pensioner också för dagens seniorer

Nu slår också LO på trumman för att få till en ändring när det gäller pensionerna.

Jan Arleij
Publicerad 2022-11-25

LO med knappt 1,5 miljoner medlemmar pekar i en ny rapport på en rad kritiska fakta, som också SPF Seniorerna har lyft fram under lång tid.

• Arbete lönar sig alldeles för dåligt. Den som arbetat 47 år får ändå bara drygt halva slutlönen i pension.
• Den som haft ett normallångt arbetsliv får inte ens hälften av sin slutlön i inkomstgrundad pension.
• Dessutom: om inget görs kommer pensionerna att bli ännu lägre framöver.

I torsdags (24/11) släppte LO rapporten ”Starkare inkomstskydd i pensionssystemet”.

Man konstaterar att situationen helt enkelt är orimlig.

– Pensionen måste räcka till ett vanligt och värdigt liv. Vi befinner oss långt ifrån det som var utgångspunkten när dagens pensionssystem sjösattes – att den allmänna pensionen skulle bli omkring 60 procent av lönen efter drygt 40 års arbete, skriver bland andra LOs ordförande Susanna Gideonsson i en debattartikel i Dagens Industri.

Därför måste systemet förstärkas för kommande generationer av pensionärer.

Räcker inte

Men att sätta hela tilliten till att människor måste arbeta längre eftersom vi lever längre duger inte, anser LO. För många tar kroppen slut när arbetsmiljön är för hård och för dålig.

LO spikar i stället fast en målsättning för pensionssystemet. Efter ett helt arbetsliv med jämn inkomst ska man få en inkomstgrundad pension som motsvarar 62 procent av slutlönen.

Högre avgift

Vägen dit går genom att höja avgiften. Hur ofta och med hur mycket bör återkommande stämmas av med arbetsmarknadens parter.

Principen är dock att när pensionsavgiften höjs ska den allmänna löneavgiften sänkas i samma utsträckning.

LO slår också ett slag för något som alla partier i riksdagens Pensionsgrupp redan sagt sig vara beredda att satsa på, nämligen en gas som kan dela ut överskott i pensionssystemet.

Bör få tillbaka

Även dagens pensionärer och de som snart går i pension måste få retroaktiva pensionsrätter när avgiften höjs.

”De som nyss har gått i pension, eller snart gör det, har inte i tillräckligt god tid haft möjlighet att överblicka hur låg den inkomstgrundade pensionen i själva verket kommer att bli. De har dessutom i stor utsträckning betalat en hög allmän löneavgift. Därför är det rimligt att de tillförs retroaktiva pensionsrätter som motsvarar den avgiftshöjning som görs”, skriver Susanna Gideonsson tillsammans med Torbjörn Johansson, avtalssekreterare LO, Laura Hartman, chefsekonom LO och Anna-Kirsti Löfgren, LO-ekonom i debattartikeln.

Anna Eriksson.

SPF Seniorerna välkomnar LOs utspel. Det stämmer i ganska hög grad överens med de förslag som SPF Seniorerna tidigare fört fram, bland annat i en bok från våren 2021, ”Renovera pensionssystemet NU!”, säger förbundets pensionsexpert Anna Eriksson.

– Jag tänker på kravet att förstärka den allmänna pensionen för dagens och framtidens pensionärer genom högre avsättningar men med annan finansieringsmodell än dagens.

– Vi har också betonat att ett system med en på förhand och för all framtid bestämd pensionsavgift inte kommer att hålla. Avgiften måste kunna anpassas precis som andra faktorer i systemet.

Vad anser SPF Seniorerna om LO-förslaget att dagens pensionärer och de som snart går i pension måste få retroaktiva pensionsrätter när avgiften höjs?

– Det påminner också om SPF Seniorernas förslag att retroaktivt förstärka pensionen för dagens pensionärer genom en omfördelning inom den befintliga arbetsgivaravgiften, säger Anna Eriksson.

– Men vi har sagt att en höjning till 18,5 procent bör ses som ett första steg. Därefter bör hela systemet utredas och ses över. Då måste det finnas en öppenhet för att högre avsättningar kan krävas.

Anna Eriksson anser att avstämningar inte kan ske med så långa intervall som LO föreslår.

– Övergripande avstämningar bör göras omkring vart femte år.

Alldeles för sent

Ett argument för det är att medellivslängden ökade snabbare än väntat från omkring år 2000, men först 2026 införs en riktålder i pensionssystemet.

– Det är ungefär 20 år för sent, säger Anna Eriksson.

Många årskullar pensionärer har därför de senaste 20 åren fått betala för politikernas senfärdighet med lägre pensioner.

– Alla pensioneringssignaler har legat kvar på 65 år och människor har då i god tro tänkt att 65 är en rimlig pensionsålder. Men idag ligger den behövliga pensionsåldern på 68 år för att kompensera för den ökade livslängden.

Jan Arleij
Publicerad 2022-11-25

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas