Nyheter

Kommuner kan tvingas öppna för privata alternativ

Regeringen går vidare med idén att tvinga samtliga kommuner att införa valfrihetssystem i äldreomsorgen. Äldreminister Maria Larsson tillsätter en utredning som ska lämna slutbetänkande i januari valåret 2014.

Publicerad 2012-09-18

Redan för ett år sedan var Maria Larsson och regeringen tydlig. I höstbudgeten för 2012 stod att ”Senast 2014 bör alla kommuner i landet ha beslutat om valfrihet för den enskilde enligt LOV, annars bör tvingande lagstiftning övervägas.”

Maria Larsson hävdar idag att medborgare i kommuner som stärkt valfriheten genom lov i dag är mer nöjda med omsorgen än andra.

Krav på kvalitet

– När vi stärker dagens omsorg och formar morgondagens måste valfrihet och mångfald förenas med tydliga krav på kvalitet, ändamålsenligt uppföljningssystem och en god värdegrund, understryker Maria Larsson på DN debatt.

En utredare ska överväga för- och nackdelar med att göra det obligatoriskt för kommunerna att införa valfrihetssystem inom bland annat äldreomsorgen.

Fler områden

I uppdraget ingår också att bedöma om valfrihetssystem ”inom fler verksamhetsområden” bör införas.

– I denna del ingår bland annat att analysera möjligheterna att införa valfrihetssystem inom särskilda boendeformer, säger Maria Larsson.

Många kritiker

Oppositionen och många kommuner är kritiska. De anser att en tvingande lag går emot det kommunala självstyret.

– Det blir konstigt och en paradox med en tvingad lag. Vi är för valfrihet, men kommuner måste själva få påverka den lokala utformningen, säger Gunvor Ericson, Miljöpartiets gruppledare i riksdagen till Dagens Nyheter.

Andra argument som förs fram är att det kan bli svårare att göra sig av med oseriösa aktörer, att alla inte kan välja, att en kvalitetsuppföljning bör göras av systemets för- och nackdelar innan lagstiftning införs.

Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt säger att ”Regeringens mål är att låta riskkapitalbolagen mjölka pengar från de skatter som vi har betalt till omsorgs om de äldre”.

Valfråga 2014

Utredningen ska redovisa sina resultat senast den 15 januari valåret 2014.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Hälften avvaktar

Lagen om valfrihet, LOV, innebär att alla äldre som behöver vård och omsorg själva ska kunna välja utförare.

En kommun får i dagens läge själv avgöra om man vill inför LOV eller inte.

Hittills har 120 kommuner infört lagen, lika många har avstått och ett 50-tal planerar att införa den.

Alliansregeringen införde lagen om valfrihet 2009.

Över 900 nya utförare och företag har enligt regeringen startats som en följd av lov.

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas