Nyheter

Dragkamp i regeringen om valfrihetens framtid

Moderaterna säger nej till Kristdemokraternas krav att tvinga landets kommuner att införa LOV.

Publicerad 2013-03-04

I söndags presenterade moderattopparna Peter Norman och Anna Kinberg Batra partiets viktiga välfärdsrapport.

DN Debatt kom knock out-slaget mot Kristdemokraternas och äldreminister Maria Larssons klart uttalade linje i LOV-frågan: att lagstifta 2014 om tvångsinförande av lagen om valfrihet, LOV. Motsträviga kommuner skulle med en lag i ryggen kunna köras över av staten.

– Arbetet för att förbättra välfärdens innehåll är betydligt mer angeläget än frågan om driftsformer eller vem som är huvudman, skriver nu Kinberg Batra och Norman, som leder Moderaternas arbetsgrupp ”Trygga tillsammans”.

Väljer annat fokus
Moderaterna väljer i stället att trycka på begreppet ”befintlig verksamhet”:

– För att möta människors behov av en välfärd som är anpassad efter deras behov bör alla Sveriges kommuner och landsting ge möjlighet till egenmakt inom befintlig verksamhet och utförarval. Det sistnämnda bör först och främst ske genom egna kommunala processer då det lägger grunden för en översyn av kvalitetsarbetet och resursutnyttjandet inom skola, sjukvård och äldreomsorg.

– Det viktiga är inte att en viss typ av lagstiftning bör införas i alla kommuner, utan att varje kommun värnar sina invånares möjlighet att påverka och välja. Av den anledningen väljer vi att, i nuläget, inte föreslå att lagen om valfrihetssystem bör bli obligatorisk.

Lagstifta på sikt
M slår dock inte helt igen dörren till KDs tuffare linje:

– Generell lagstiftning kan dock inte uteslutas på sikt om egenmakten inte säkras för alla människor.

Allianskollegorna i Kristdemokraterna och Centerpartiet reagerar med besvikelse och förvåning.

– Jag tycker att det är synd att Moderaterna har kommit fram till den här ståndpunkten. För mig som centerpartist är ju människors valfrihet oavsett var man bor i landet det mest grundläggande och viktigaste, kommenterar Annie Lööf i Ekot.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Detta är LOV

Lagen om valfrihetssystem, LOV, innebär att alla äldre som behöver vård och omsorg själva ska kunna välja utförare.

Lagen infördes av Alliansregeringen 2009.
En kommun får i dagens läge själv avgöra om man vill införa LOV eller inte.
Hittills har cirka 120 kommuner infört lagen, lika många har avstått och ett 50-tal planerar att införa den.
Över 900 nya utförare och företag har enligt regeringen startats som en följd av lov.

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas