Nyheter

KD vill inte tvinga kommuner anta LOV

Kristdemokraterna är på väg att släppa kravet på att göra LOV lagen om valfrihetssystem obligatorisk för landets alla kommuner.

Publicerad 2013-10-25

– Vi tror att vi har en salomonisk lösning, som skulle kunna bli verklighet. Vi vill ha ett obligatorium i lagen för kommunerna att erbjuda valfrihet, men ge fler verktyg i verktygslådan än LOV, säger äldreminister Maria Larsson till Svenska Dagbladet.

Sådana verktyg kan vara att göra upphandlingar enligt Lagen om offentlig upphandling, skriva ramavtal eller gå på LOV – det blir upp till varje enskild kommun att avgöra.

– Vi vill ge kommunerna en frihetsgrad när det gäller vilken lagstiftning de använder, beroende på hur kommunens struktur ser ut och beroende på vad de tycker passar bäst, förklarar Maria Larsson.

Det som nu får Maria Larsson att för första gången backa från kravet på obligatorisk LOV i alla kommuner är att uppenbara brister och begränsningar uppstår i stora och små kommuner.

– I många medelstora kommuner har lagstiftningen fungerat perfekt, men begränsningarna har visat sig i stora kommuner och i små kommuner. I stora kommuner är problemet att det blir alldeles för många alternativ att välja mellan. De äldre känner sig perplexa när de får hem en katalog med 130 utförare. I små kommuner har man ibland haft svårt att hitta utförare, och då fortsätter ju det kommunala monopolet, säger Maria Larsson till SvD.

Moderaternas arbetsstämma slog för en vecka sedan fast att inte ska kräva att alla kommuner i hela landet ska införa LOV i dess helhet. Men alla äldre måste ges lagstadgad rätt att välja utförare i hemtjänsten.

Regeringen utreder just nu frågan om LOV ska införas i sin helhet i landets alla kommuner. Utredningen väntas bli klar nästa år.

Jan Arleij

jan.arleij@veteranen.se

KD och LOV

Maria Larsson, äldreminister i regeringen och Kristdemokraternas vice partiordförande, leder den arbetsgrupp inom KD som har i uppdrag att se över äldrepolitiken.

LOV inom vård och omsorg infördes 2009.

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas