Nyheter

Forskare: Lag om valfrihet fungerar dåligt

LOV får kritik för sitt sätt att fungera, eller snarare inte fungera. Det finns ett stort glapp mellan förhoppningar och ambitioner som fanns när lagen infördes 2009 och hur det verkligen blev, visar en rapport från Stiftelsen Äldrecentrum.

Publicerad 2013-03-15

I rapporten ”Valfrihetens LOV” har Äldrecentrum tittat på lagens effekter för hemtjänsten i Stockholms stad. Hur blev det med den äldres valfrihet, och hur gick det med kvaliteten?

När LOV, Lagen om valfrihetssystem, trädde i kraft 2009 skulle rätten att välja flyttas från kommunerna till brukarna, tillgängligheten förbättras, kvaliteten höjas och insatserna effektiviseras.

Ingrid Hjalmarson är utredare på Äldrecentrum.

– Den här rapporten visar, precis som flera tidigare studier, att många äldre ser det som en positiv möjlighet att välja utförare, men att det är få som gör ett val i praktiken.

Ger inte ökad makt
När det gäller äldre personer i behov av vård och omsorg måste man komma ihåg att det är en grupp där det inte alltid är så lätt för individen att praktisera valfrihet, påpekar Ingrid Hjalmarsson.

– En stor andel äldre personer beviljas hemtjänst efter en akut sjukdom, lider av kognitiv svikt eller andra demenssjukdomar. Det de äldre främst vill välja är vem som kommer och vad den personen ska hjälpa en med, och där ger LOV inte den äldre någon ökad makt, säger Ingrid Hjalmarson.

235 utförare att välja på
Enligt LOV ansvarar kommunerna och landstingen för att allmänheten har tillgång till saklig, relevant, jämförbar, lättförståelig och lättillgänglig information om utförarna, konstaterar Äldrecentrum i rapporten.

I Stockholms stad har man valt att redovisa informationen på sin hemsida. I slutet av januari 2013 fanns det enligt rapporten 235 olika kommunala och privata hemtjänstutförare i Stockholms stad.

– Med så många utförare blir det en utmaning för den enskilda personen att skaffa sig överblick. Vår genomgång visade också att företagens presentationer ofta är till förväxling lika. Att det finns så många utförare kan också skapa problem när det gäller samordning mellan olika aktörer i vårdkedjan som är involverade i vården och omsorgen av enskilda personer, säger Ingrid Hjalmarson.

Ingen bevisad kvalitet
Ett syfte med lagen var ju att den ökade mångfalden och konkurrensen skulle leda till utveckling.

– Men det finns ännu ingen forskning som visar att Lagen om valfrihet och det större antalet aktörer lett till en förbättrad kvalitet, säger Ingrid Hjalmarson.

Regeringens analys
I september förra året tillsatte regeringen en kommitté med uppdrag att utvärdera LOV.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum är ett forsknings- och utvecklingscentrum. Uppdraget är att bidra med kunskap om äldre personers hälsa, vård och omsorg.

Äldrecentrums huvudmän är Stockholms stad och Stockholms läns Landsting, Socialdepartementet, Socialstyrelsen och SKL (Sveriges Kommuner och Landsting).

Äldrecentrum leds av en styrelse som utses av landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige i Stockholms stad samt vård- och omsorgsberedningen i Kommunförbundet Stockholms län.

Det finns också ett Forsknings- och Utvecklings-råd med chefstjänstemän från huvudmännen och representanter från PRO och SPF.

Här kan du läsa hela rapporten ”Valfrihetens LOV”.

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas