Nyheter

Ny forskning: Äldre köper sitt självbestämmande

Möjlighet till självbestämmande och flexibilitet gör att äldre väljer hushållsnära tjänster med RUT-avdrag istället för offentligt finansierad äldreomsorg. Det visar forskning från Stiftelsen Äldrecentrum.

Publicerad 2013-03-05

Tillsammans med Stiftelsen Äldrecentrum har Rebecka Falk och Erica Risberg, studerande på Socialhögskolan i Stockholm, tittat närmare på äldre personers erfarenheter av att använda sig av RUT-avdraget.

Bland annat har äldre personer i Nacka kommun med egen erfarenhet av att använda hushållsnära tjänster intervjuats.

Bristande tillit
De personer som intervjuades hade små hjälpbehov och använde RUT-tjänster i liten utsträckning, främst till hushållssysslor. För den här gruppen framstod hushållsnära tjänster med RUT-avdrag som ett mer attraktivt alternativ än biståndsbedömd hemtjänst, trots att ingen av de intervjuade hade tidigare erfarenheter av offentligt finansierad äldreomsorg, konstaterar Äldrecentrum i ett pressmeddelande.

– De intervjuade hade genomgående positiva erfarenheter av att använda tjänsterna. Inflytande och självbestämmande framhölls som särskilt positivt. Intervjupersonerna gav även uttryck för en bristande tillit gentemot den offentligt finansierade äldreomsorgen, säger Rebecka Falk.

Köpa flexibilitet
Resultaten väcker nya frågor.

– Från politiskt håll har man slagit fast att omsorgen ska vara tillgänglig efter behov och inte efter köpkraft. Samtidigt ges äldre personer med ekonomiska resurser möjligheten att genom RUT-avdraget köpa sig självbestämmande och flexibilitet medan övriga hänvisas till den biståndsbedömda hemtjänsten, säger Erica Risberg.

Frågor att besvara
RUT-avdraget är en relativt ny företeelse och därför saknas det forskning, menar Per Schön, forskare vid Äldrecentrum och Aging Research Center och handledare för Rebecka Falk och Erica Risberg. Det behövs mer kunskap.

– En intressant socialpolitisk fråga som vi gärna skulle titta närmare på är hur RUT förhåller sig till den offentliga äldreomsorgen. Använder de äldre sig av RUT-avdraget som ersättning för eller komplement till offentlig äldreomsorg, eller både och?

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Äldre och RUT

Uppgifter från Statistiska Centralbyrån visar att äldre personer är den grupp i samhället som i störst utsträckning använder hushållsnära tjänster med RUT-avdrag.

36 procent av alla RUT-avdrag 2010 gjordes av personer som var 65 år eller äldre.

Här kan du läsa hela uppsatsen ”RUT en nödvändig lyx.”

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas