Nyheter

Kvarts miljon pensionärer under fattigdomsgräns

Närmare 300 000 pensionärer mellan 66 och 75 år når inte upp till fattigdomsgränsen. I alla fall inte om man räknar deras inkomst från den allmänna pensionen. Det visar en ny rapport från Pensionsmyndigheten.

Publicerad 2013-06-19

Myndigheten har analyserat hur effektiva allmänna ersättningar som garantipensionen och bostadstillägg är för att motverka fattigdomen bland pensionärer.

I bakgrunden ligger den senaste tidens debatt om utsatta gruppers dystra framtidsutsikter. Veteranen.se rapporterade nyligen om Fredrika Bremerförbundets larm om att varannan kvinna ser ut att få klara sig på garantipension i framtiden.

Allmänna ersättningar
Pensionsmyndigheten har studerat en grupp på 800 000 pensionärer under 2012. Dessa är födda 1938 eller senare och omfattas därmed enbart av det nya pensionssystemet. Dessutom ska de vara 66 år gamla, ha ett hundraprocentigt uttag av sin allmänna pension och bott minst 30 år i Sverige som vuxen.

– Det finns givetvis andra grupper som är intressanta att analysera, och det ska vi också göra. Det här är starten på ett större arbete som utmynnar 2014 i en bred slutrapport, säger Pensionsmyndighetens utvecklingschef Ole Settergren.

Pensionsmyndigheten har inte tagit hänsyn till om de studerade pensionärerna har andra inkomster som tjänstepension. Endast de allmänna systemens ersättningar har analyserats.

Varannan kvinna
Huvudresultatet är att cirka 35 procent av pensionärerna som har inkomster från de allmänna ersättningarna ändå inte når upp till en inkomststandard på 10 800 kronor netto per månad.

Nästan varannan kvinna ligger under gränsen, 45 procent. Hos männen är det var fjärde, 25 procent. Att vara gift innebär oftast en bättre situation – 20 procent av de gifta ligger under fattigdomsgränsen, jämfört med 60 procent för de ogifta.

BTP är effektivt
Pensionsmyndigheten har funnit att bostadstillägget höjer många ur fattigdomen.

– 45 procent av de som har bostadstillägg får en inkomststandard från de allmänna ersättningarna som ligger över fattigdomsgränsen på 10 800 kronor i månaden. 96 procent av de som har bostadstillägg hade haft en inkomststandard från de allmänna ersättningarna under 10 800 om de inte fått bostadstillägg, säger Ole Settergren.

Totalbild saknas
35 procent av de 800 000 pensionärerna – alltså 280 000 personer – har alltså inte allmänna pensionsersättningar som räcker till att nå upp ens till fattigdomsgränsen. Men siffran måste tas med en nypa salt, understryker Pensionsmyndighetens analytiker Love Hansson.

– Många av dessa individer har säkert en tjänstepension på ett eller ett par tusen som lyfter dem över strecket.

– Vi återkommer under hösten eller vintern med siffror även över pensionärernas övriga inkomster, och när vi har dessa på bordet kan vi förhoppningsvis ge en tydligare bild av hur många pensionärer som de facto har en inkomststandard under fattigdomsgränsen när samtliga inkomster är räknade.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Fattigdomsgränsen

Relativ fattigdom mäts på olika sätt. Pensionsmyndigheten har valt att fokusera på inkomststandard. Den mäter disponibel inkomst efter skatt och transfereringar.

Fattig är den som har en inkomststandard under 60 procent av median-inkomststandarden för befolkningen i sin helhet. Medianen för inkomststandard i befolkningen i Sverige är cirka 18 000 kronor i månaden. 60 procent av detta är 10 800 kronor i månaden.

Pensionsmyndigheten pekar på FYRA GRUPPER som löper särskilt stor risk att få låg framtida pension:

  • Gifta kvinnor (sett till deras egen inkomst)
  • ogifta pensionärer av båda könen,
  • de som flyttat till Sverige sent i livet
  • de som saknar tjänstepension och andra inkomster i pensionen

Pensionsmyndighetens expert Monica Petersson pekar på FYRA SÄTT för den enskilde att motverka situationen:

  • jobba heltid
  • se till att arbetsgivaren betalar in tjänstepension
  • jobba länge
  • för den som redan är pensionär: se om du är berättigad till bostadstillägg. Här kan du göra egen beräkning.
Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas