Varannan kvinna får bara garantipension
Varannan kvinna kommer bara upp i garantipension Foto Colourbox
Nyheter | chock

Varannan kvinna får bara garantipension

Varannan kvinna som går i pension idag beräknas bara komma upp i garantipension. Fredrika Bremerförbundets kampanj Bra Pension! ska öka medvetenheten hos blivande pensionärer.

Publicerad 2013-04-18

Louise Lindfors sitter med i Fredrika Bremerförbundets styrelse och är projektledare för kampanjen Bra Pension! som ska göra oss medvetna om hur vår pension faktiskt kommer att se ut, och hur vi kan påverka den.

Varför gör ni den här kampanjen just nu?
– För att om fem år kommer det nya pensionssystemet att vara helt infasat. De som går i pension idag omfattas av både det nya och gamla pensionssystemet, men det nya tas i fullt bruk om fem år. Det innebär nya premisser, och nya förväntningar på individen.

– Idag går varannan kvinna i  pension med garantipension. Och potten som ska räcka till pensioner minskar hela tiden. När 80-talisterna går i pension så kommer de att ha ungefär 40 procent av sin lön, enligt Pensionsåldersutredningen.

Beror inte det på hur länge de jobbar?
– Vi har gått efter Pensionsåldersutredningens siffror, och de omfattar ju den pensionsålder som finns idag. Men som det ser ut idag så ger det inte alls lika stor effekt för kvinnor att arbeta längre som det ger för män.

Pensionen räknas på livsinkomsten, och den är inte jämlik. Om kvinnor jobbade heltid i samma utsträckning som män skulle de generellt ha 14,1 procent lägre lön. Men eftersom så många kvinnor dessutom jobbar deltid blir den reella löneskillnaden 25 procent, säger Louise Lindfors. Till detta kommer att kvinnor fortfarande tar ut längre föräldraledighet än män, oftare är ensamma vårdnadshavare, ofta studerar längre än män, samt att många kvinnodominerade yrken är väldigt slitsamma både psykiskt och fysiskt. Kvinnor är sjukskrivna i högre grad än män. Sammantaget blir alltså kvinnors livsinkomst betydligt lägre än mäns.

Det var mycket på en gång, tänker ni kanske nu. Men det slutar inte där. Eftersom kvinnor i allmänhet lever längre än män, måste deras insparade pension räcka längre. Det har man löst genom att sprida ut kvinnors pensioner tunnare över åren, de får helt enkelt inte lika stor andel av sin pension varje månad som män får.

Hur länge kommer ni att fortsätta med kampanjen?
– Vi planerar ett större seminarium i höst. Men sedan hoppas vi på en fortsättning.

Både Pensionsmyndigheten och Finansinspektionen har hört av sig och vill samarbeta med Fredrika Bremerförbundet. Alla har det pedagogiska problemet gemensamt, hur ska informationen om pensionerna nå de blivande pensionärerna?

– Enligt Sten Eriksson, kommunikationschef på Pensionsmyndigheten, finns det 5,5 miljoner pensionssparare i Sverige, och bara 1,8 miljoner av dem har gjort en prognos på Min pension, säger Louise Lindfors.

På kampanjens hemsida finns ett webbtest och en tipsbroschyr. Både webbtestet och tipsbroschyren går ut på vad man kan göra som individ för att förbättra sin situation.

Protesterar ni också mot hur systemet ser ut idag?
– Ja vi har skrivit en debattartikel som vi hoppas på in, där vi ställer frågorna Vad kan man göra? Tycker vi att det är ok, så som situationen ser ut idag? Vi vill plantera ett ifrågasättande. Men vi tänker inte driva själva frågan om att förändra pensionssystemet.

Louise Lindfors citerar Maria Hemström-­Hemmingsson, huvudsekreterare i regeringens Delegation för jämställdhet i arbetslivet: ”Det här borde vara en politisk bomb”, och tillägger
– Det är konstigt att den inte har briserat.

 

Frida Andersson Johansson
frida.johansson@veteranen.se

Tips

Louise Lindfors, Fredrika Bremerförbundet
Louise Lindfors, Fredrika Bremerförbundet

Tips för dig mellan 60 och 65:

Jobba längre
Gå inte ner i arbetstid innan du har kontrollerat hur det påverkar tjänstepensionen.
Se över efterlevandeskydd och andra försäkringar. Behåll bara de som är nödvändiga.
Kontrollera att pensionsbeskedet stämmer. Arbetsgivare kan göra fel.
Fundera över hur du kan fördela din pension över tid.

Full garantipension betyder 7 046 kronor för sammanboende och 7 899 kronor för ensamstående, före skatt på 30 procent. Enligt Pensionsmyndigheten fick ungefär 800 000 personer garantipension under 2011, 85 procent av dem kvinnor.

Siffrorna om att hälften av alla kvinnor som går i pension idag får garantipension är hämtade från SCB:s rapport ”På tal om kvinnor och män”.

Dölj faktaruta

Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas