Landets äldreboenden farlig arbetsplats
Nyheter
Omsorgspersonal sjukskrivna Foto Colourbox

Landets äldreboenden farlig arbetsplats

Nästan alla äldreboenden i landet bryter mot lagen. Det visar en särskild granskning från Arbetsmiljöverket. En följd blir fler arbetsskador.

Publicerad 2011-12-01

En av äldreomsorgens ödesfrågor gäller personalen. Hur ska man locka fler ungdomar att vilja utbilda sig och arbeta inom äldrevård och omsorg?
Ett av svaren handlar om att öka kvaliteten i arbetsmiljön för att den vägen kunna höja yrkets status.
Mot den bakgrunden blir Arbetsmiljöverkets siffror iskall läsning för politikerna. Faktum är att antalet anmälningar om arbetsskador har minskat i Sverige inom så gott som alla områden – utom just äldrevården.

Brister nästan överallt

Sedan 2009 har antalet rapporterade olyckor ökat med tio procent.
Arbetsmiljöverkets granskning omfattar 200 äldreboenden.
Hittills har 179 äldreboenden inspekterats, och nästan alla uppvisar brister i förhållande till gällande lagstiftning, rapporterar TV4 Nyheterna.

Tungt ensamarbete

Tänkbara orsaker till den allvarliga utvecklingen och som framhålls av fackförbund och arbetsgivare:

•    Minskad personal med färre anställda per vårdtagare medför ökad stress och mer ensamarbete.

•    Vårdtagarna har också blivit alltmer vårdkrävande eftersom de ofta inte får plats i vård- och omsorgsboenden förrän de är mycket sjuka.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Kritisk trend

Antalet arbetsskador blir bara fler och fler på äldreboendena.
2008: 1984
2009: 2096
2010: 2199

Vid landets äldreboenden arbetar drygt 140 000, nästan alla är kvinnor.

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas