Lättåtkomlig hemtjänst blir fall för domstol
Nyheter | Strid
Foto: Colourbox

Lättåtkomlig hemtjänst blir fall för domstol

Allt stöd som ges till enskilda kommuninvånare måste behovsprövas. Det anser Förvaltningsrätten som därmed ger Inspektionen för vård och omsorg (IVO) rätt mot Linköpings kommun.

Publicerad 2015-05-19

Striden har pågått under många år: ska kommunen få erbjuda sina äldre invånare hjälp med tvätt och städning utan att behöva utreda behoven eller måste särskild ansökan och biståndsutredningen ske?

Nu fortsätter kampen genom att Linköpings kommun överklagar Förvaltningsrättens beslut till Kammarrätten, som i sin tur nyligen meddelade prövningstillstånd. Man kommer alltså att pröva domen.

– Det är bra att ge människor stöd i ett tidigt skede utan krångliga biståndsbeslut, säger kommunalrådet Eva Lindh (S), som också är äldrenämndens ordförande till Dagens Samhälle.

I dag kan invånare i Linköpings kommun som är över 75 år få hjälp med tvätt, städning och inköp högst sex timmar per månad utan att socialtjänsten först måste utreda och bedöma behovet. De formella biståndsbesluten fattas i efterhand.

Men Förvaltningsrätten slår alltså ner på förfarandet med motiveringen att allt stöd till enskilda kommuninvånare måste behovsprövas. En kommun kan inte överlåta myndighetsutövning till privata hemtjänstföretag.

IVO argumenterar med att risken är stor att äldre inte får vad de behöver utan främst det som företaget kan erbjuda.

Dokumenterade biståndsbeslut är också nödvändiga eftersom bara sådana är möjliga att överklaga, anser myndigheten.

Linköpings kommun kommer att driva på för en lagändring. En sådan var nära med förra regeringen via Äldreutredningen som hade i uppdrag att komma med ett konkret förslag.

Den rödgröna regeringen la dock ner Äldreutredningen som en av sina första åtgärder på äldreområdet.

I stället ska Socialtjänstlagen som helhet ses över med utredningsstart nästa år. En Kvalitetskommission för äldreomsorgen ska också tillsättas.

Återstår att se om förslag till förenklad biståndsbedömning kommer att ingå i någon av utredningarnas uppdrag.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas