Linköpingsmodellen gick på pumpen i domstol
Nyheter | Domslut
Foto: Colourbox

Linköpingsmodellen gick på pumpen i domstol

Linköpingsmodellen för en flexiblare biståndsbedömning för hemtjänst har fallit i Kammarrätten. Därmed får Inspektionen för vård och omsorg (IVO) återigen rätt.

Publicerad 2015-12-17

Invånare i Linköpings kommun som är över 75 år har kunnat få hjälp med tvätt, städning och inköp högst sex timmar per månad utan att socialtjänsten först måst utreda och bedöma behovet. De formella biståndsbesluten har fattats i efterhand. Men så får man inte göra enligt Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Minskat krångel står mot rättssäkerhet

Hittills har Linköpings kommun överklagat två förelägganden från IVO i frågan om att inom socialtjänsten erbjuda insatser i form av service istället för att fatta individuella beslut om bistånd. Kammarrätten i Jönköpings kommun har nu avslagit dessa överklaganden. Det innebär att Linköpings kommun inte kan undgå kraven på att utreda, bedöma och fatta biståndsbeslut när det gäller insatser i socialtjänsten, enligt en kommentar från IVO.

– För brukaren innebär detta en mer rättssäker handläggning och större möjligheter att få sina behov utredda och tillgodosedda, vilket är positivt, säger Michaela Hecht Gunnarsson, inspektör på IVO:s avdelning sydöst.

I sitt valmanifest inför valet 2014 ställde SPF Seniorerna krav på att alla över 90 ska få rätt till särskilt boende utan krav på biståndsbeslut. Även det förslaget skulle kunna stöta på patrull hos IVO.

– Linköpings kommun har till den 14 mars 2016 på sig att åtgärda missförhållandena, säger Michaela Hecht.

Kammarrätten i Jönköping meddelade sin dom 14 december. Nu återstår att se om Linköpings kommun väljer att överklaga till Högsta förvaltningsdomstolen.

Kommunen har ännu inte kommenterat förlusten i Kammarrätten.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Linköpingsmodellen

Enligt Linköpings kommun innebär arbetssättet att en medborgare som behöver stöd eller hjälp vänder sig direkt till en utförarenhet som kan tillhandahålla stödet.

Med stöd av kommunens riktlinjer kommer man där överens om vilken hjälp den enskilde kan få.

Överenskommelsen benämns inom hemtjänsten serviceavtal och registreras som ett bistånd.

Förfarandet gör att ledet med biståndsbedömning utförd av en biståndsbedömare hoppas över.

Dölj faktaruta
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas