”Man är inte sin ålder”
Nyheter | Äldreforum

”Man är inte sin ålder”

Äldre skildras som svaga i medierna och i reklamen syns de inte alls. Det var några åsikter när bilden av dagens pensionärer diskuterades.

Gunilla Lindahl
Publicerad 2017-07-06

Mer än en fjärdedel av befolkningen är 65-plussare. Varför syns det inte i medierna och i reklamen? Den frågan ställdes i Äldreforums tält till av en panel bestående av Alexandra Charles från 1,6 miljoner klubben, John Mellkvist, PR-byrån Head of Future and Strategy Mindmakers, Erik Blix, frilansjournalist P4 Extra och Fredrik Mellberg, chef för TV4 Nyheterna.

Flitiga konsumenter

John Mellkvist vill hellre tala om generationer än uppdelningen i äldre och yngre konsumenter.

– Idag konsumerar man samma medier. Man är inte sin ålder, sa han och pekade på siffror från USA som visar att så kallade babyboomers födda 1946 och senare spenderar mest pengar och står för 70 procent av den disponibla inkomsten i landet.

John Mellkvist lyfte också fram den 95-åriga modeikonen Iris Apfel som ses som en förebild för den yngre modegenerationen i USA.

Fortfarande nyfikna

Men Alexandra Charles var inte imponerad.

– Reklamköparna tror att vi äldre köper samma skönhetsmedel livet ut. Det är ingen idé att satsa på oss som är över 55, tycker de. Men där har de fel. Vi vill fortsätta att handla och följa med och vi är fortfarande nyfikna.

– Dagens 70-åringar är som gårdagens 50-åringar och det måste också speglas i medierna, sa hon.

Handlar utan reklam?

Radiojournalisten Erik Blix ställde den retoriska frågan om det kan vara så att de äldre upplevs som så köpstarka att det inte behöver satsas någon reklam på dem.

Fredrik Mellberg från TV4 Nyheterna tror att målgruppen för tv-reklam kommer att breddas uppåt i åldrarna.

– Det vore dumt om inte TV4 tar tillvara på det. Men när det gäller nyheter så tar vi inte hänsyn till särintressen som ålder – vi ska vara lika relevanta för unga som för äldre.

Vill inte buntas ihop

– Vi som har passerat 55+ är inte en heterogen målgrupp socialt, ekonomiskt och intressemässigt. Vi vill inte buntas ihop, invände Erik Blix och tog sitt eget program P4 Extra som exempel.

– Vår stora lyssnarbulk är kring 50-årsstrecket. Många är kvinnor. Vi ska vara som en kvällstidning i radion. Musiken är ofta hämtad från 60- och 70-talet för vi växte ju upp med Beatles och Bob Dylan.

Erfarenhet ger trygghet

Moderatorn Artur Ringhart från News 55 undrade vad panelen tyckte om utsorteringen av äldre programledare i SVT. Claes Elfsberg och nu senast Marianne Rundström är några exempel.

– Vid stora händelser behöver vi personer som varit med länge som till exempel Rolf Porseryd. Det ger trygghet, tyckte Fredrik Mellberg.

Bra med blandning

– Blandningen unga och äldre behövs. Man måste också ta in de yngres kunskap, tyckte Erik Blix och tillade:

– Claes Elfsberg har ju haft en lång tid att bygga upp en relation med tittarna. Det har de yngre inte hunnit göra.

Skruttig attityd

Alexandra Charles sa att det är ”skrutt” att äldre nyhetsankare som vill jobba kvar inte får göra det.

– Det handlar om attityder. Att låta oss som har erfarenhet och kunskap få vara mentorer för de som är yngre.

– Jag har en avvikande åsikt. Jag tycker inte att alla äldre ska ha rätt att få vara kvar i all evighet, kontrade Erik Blix.

Unga makthavare

Alexandra Charles konstaterade att hon var den enda i panelen som är kvinna och har uppnått pensionsåldern.

– Många politiker och makthavare här i Almedalen är unga. Vad vet en 34-årig politiker om frågor som gäller oss? Vi kan inte bara ha Barbro Westerholm som kämpar för våra frågor.

– Här har partierna ett stort ansvar. De måste göra sig representativa, tyckte Erik Blix.

Bara äldrefrågor?

Då reste sig en man ur publiken och ställde frågan: Varför ska äldre politiker bara jobba med äldrefrågor? Titta på Bernie Sanders i USA som drar så många unga till sig.

– De äldre är de nya inspiratörerna, konstaterade John Mellkvist.

Positiva sidor

Peter Sikström, SPF Seniorernas generalsekreterare undrade varför äldre bara skildras som svaga och behövande i medierna.

– Det är rätt tänkt. Vi måste visa de positiva sidorna också, medgav Fredrik Mellkvist.

Och Erik Blix avslutade paneldebatten med ett citat av Bob Dylan:

” I was so much older then I´m younger than that now”.

Text: Gunilla Lindahl

Gunilla Lindahl
Publicerad 2017-07-06

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas