Minskad risk drabbas av demens
Nyheter | Forskning
Foto: Colourbox

Minskad risk drabbas av demens

Nu kommer ännu en studie som talar för att risken att drabbas av demens har minskat.

Jan Arleij
Publicerad 2016-12-09

Det är forskare vid University of Michigan i USA som har jämfört förekomsten av demens år 2000 och 2012 bland 21 000 personer som i genomsnitt var 75 år gamla.

Resultatet har presenterats i den vetenskapliga tidskriften Jama Internal Medicine: risken att drabbas minskade från 11,6 till 8,8 procent.

Det innebär att den relativa riskminskningen mellan dessa år blev 24 procent, skriver TT.

Två förklaringar

Forskarna pekar på två möjliga förklaringar:

• Under perioden 2000-2012 ökade utbildningsnivån i den undersökta gruppen. Det fanns ett tydligt samband mellan antalet utbildningsår och risk för insjuknande.
• Behandlingen har förbättrats av diabetes, högt blodtryck och höga kolesterolnivåer.

Goda nyheter

De amerikanska resultaten rimmar med flera europeiska studier. Redan sommaren 2015 rapporterade Senioren.se om Kungsholmsstudien.

– Det är äntligen goda nyheter på det här området. Vi ser nu samma tendens i Kungsholmsstudien som i ledande europeiska studier, sa Laura Fratiglioni, professor vid Karolinska institutet.

Livsstilen viktig

Flera orsaker tros ligga bakom att risken för att drabbas av demens tycks vara på nedgång:

• bättre kost
• mer ledighet
• mer motion
• ökande grad av utbildning
• bättre behandling av hjärt-kärlsjukdomar

Dölj faktaruta

Fem studier

Såväl Kungsholmsstudien som H70-studien vid Göteborgs universitet visade att risken för 85-åringar att drabbas av demens hade sjunkit från 30 till 22 procent mellan 1986 och 2009.

De båda svenska studiernas bild bekräftades av en artikel i den brittiska tidskriften The Lancet Neurology, som förutom de två svenska studierna hade sammanställt resultat från undersökningar i Spanien, Holland och Storbritannien.

Jan Arleij
jan.arleij@senioren.se

Många individer drabbas

Eftersom vi snabbt blir allt fler äldre kommer – trots de positiva signalerna från forskarna om att andelen äldre som drabbas minskar – ändå antalet äldre som drabbas av demens att öka.
Gällande prognos från Socialstyrelsen visar att dagens 160 000 drabbade år 2030 kommer att vara 250 000.
Varje år insjuknar 25 000 svenskar i demens, de allra flesta är över 65 år.
Var femte person över 80 år är drabbad.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2016-12-09
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas