Nyheter | Osynliggjorda

Missar äldre som resurs

Regeringens framtidsgrupp missar helt att analysera äldre som resurs på arbetsmarknaden. Mycket märkligt, anser SPF Seniorerna.

Jan Arleij
Publicerad 2016-04-14

Globalisering, ny teknik, en åldrande befolkning och omfattande migration påverkar framtidens arbetsmarknad. Vad innebär det för jobben och välståndets fördelning i framtiden? Hur ska politiken utformas på 10-15 års sikt för en bättre fungerande arbetsmarknad, ett inkluderande arbetsliv och ett jämlikt och jämställt samhälle?

Det är några huvudfrågor för den grupp under ledning av Klas Eklund, ekonom och författare, och Annelie Nordström, ordförande i Svenska Kommunalarbetareförbundet, som regeringen bett fundera igenom framtidens utmaningar.

Bör komplettera

Men man har inte tänkt tillräckligt långt, menar SPF Seniorerna som nu reagerar på den så kallade Analysgruppens slutrapport

Rapporten som bär titeln ”Arbetet i framtiden” och som överlämnades i måndags till framtidsminister Kristina Persson (S) saknar ett konstruktivt synsätt på äldre som tillgång.

– Det är förvånande att regeringens analysgrupp om arbetet i framtiden inte pekar ut möjligheten med seniorer som arbetar. Jag hoppas att regeringen kompletterar sin analys av framtiden med den resurs som seniorer är, säger Rune Kjernald, vice ordförande i SPF Seniorerna.

Vill inkludera fler

I slutrapporten redovisas förslag till åtgärder som regeringen bör vidta för att möta de utmaningar som globalisering, ny teknik, en åldrande befolkning och omfattande migration medför för framtidens arbetsmarknad.

Två centrala uppgifter har identifierats för en arbetsmarknad på två ben. Den ena handlar om flexibilitet och kompetens på den ordinarie arbetsmarknaden. Den andra om att underlätta inträdet och inkludera fler i arbetslivet.

Därutöver framhålls behov av åtgärder inom socialförsäkringssystemet för en arbetsmarknad som håller ihop.

Ser äldre som utmaning

Men seniorerna som möjlig resurs förbises helt, anser SPF Seniorerna. I slutrapporten betecknas Sveriges åldrande befolkning i stället som en utmaning. Unga, nyanlända och jämställdhet nämns däremot som tre möjligheter i arbetskraften.

– Förra året fanns 22 000 seniorer som ville arbeta mer, men inte gjorde det. Regeringen bör nu undanröja de hinder som finns för senior arbetskraft, säger Rune Kjernald.

Jan Arleij
jan.arleij@senioren.se

Tre analyser

Analysgruppen är en av tre oberoende analysgrupper som tillsattes av strategi- och framtidsminister Kristina Persson (S) för ett år sedan. Gruppen har arbetat självständigt. Slutsatser och förslag representerar ”inte nödvändigtvis” regeringens syn eller inställning, betonar regeringen på sin hemsida.

De två andra analysgrupperna, Grön omställning och konkurrenskraft samt Global samverkan, överlämnar sina slutrapporter till framtidsministern den 18 april respektive den 26 april.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2016-04-14
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas