Nyheter

Lättare för äldre som sagts upp att hitta nya jobb

Trenden att fler uppsagda tjänstemän över 50 år får nytt jobb fortsätter. Det visar färsk statistik från TRR Trygghetsrådet för årets tre första kvartal.

Publicerad 2015-10-12

Trygghetsrådet (TRR) hjälper uppsagda tjänstemän att komma tillbaka i arbete. Nu tycker man sig se ett trendbrott.

• Under januari till september är ökningen tio procent jämfört med samma period förra året. I gruppen över 60 år är ökningen 16 procent.
• Åtta av tio uppsagda tjänstemän, motsvarande 81 procent, fick nytt jobb och sju procent valde att starta eget företag.

– Det är glädjande att allt fler över 50 år får nytt arbete. Det är en seger för erfarenheten och kompetensen på arbetsmarknaden att fler äldre värdesätts av arbetsgivarna, säger Calle Leinar, vd för TRR Trygghetsrådet.

Det går dock fortfarande mycket snabbare för yngre att skaffa ett nytt jobb, i genomsnitt sex månader. För äldre tar det dubbla tiden, upp till ett år, enligt TRR.

I en debattartikel  i ”Du och jobbet” pekar SPF Seniorernas ordförande Christina Rogestam ut en rad åtgärder som behövs för att stärka seniorers ställning på arbetsmarknaden.

– Åldersgränsen i Lagen om anställningsskydd (LAS) bör höjas från 67 till 69 år, eller varför inte göra som i Danmark – där åldersgränsen avskaffats helt, skriver Christina Rogestam bland annat.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Fler får jobb

3 766 personer i åldrarna 50-65 år fick ny anställning. Det motsvarar 41 procent av dem som lämnade TRR för ett nytt jobb. Samma period förra året var siffran 37,5 procent.

833 personer eller sju procent av dem som sökte jobb via TRR valde att starta eget företag.

Andelen över 60 år som fick nytt jobb har på ett år ökat med 16 procent – när årets första kvartal jämförs med samma period förra året.

TRR Trygghetsrådet är en icke vinstdrivande stiftelse som ägs av arbetsgivarförbunden inom Svenskt Näringsliv och fackförbunden inom PTK.

TRR stöttar uppsagda tjänstemän, arbetsgivare och fackligt förtroendevalda på företag inom privat sektor i samband med uppsägningar på grund av arbetsbrist.

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas