Nyheter

MP uppmanar valberedningar ta med äldre på listor

Miljöpartiet har som andra parti svarat på de fem pensionärsorganisationernas brev med krav på ökad representation för äldre i politiken.

Publicerad 2013-11-22

”Den fråga ni tar upp är således av stor vikt för partiet.” skriver partisekreteraren Anders Wallner och Riksvalberedningens sammankallande Joakim Larsson.

Fler äldre i politiken måste beaktas i pågående nominerings- och beredningsarbeten med olika listor inför valen i september nästa år, medger Wallner och Larsson som lovar att SPFs och de övriga pensionärsorganisationernas brev nu kommer att spridas inom partiet till valberedningar på olika nivåer.

Partiorganisationen ordnar studiecirkeln ”Bästa laget når målen. Ett studiematerial om valberedningarnas processer och arbetssätt”. Det innebär att partiets alla valberedningar på alla nivåer arbetar med frågan om representativitet, försäkrar Wallner och Larsson.

– Vi har också ett nätverk inom partiet – Gröna Seniorer, som aktivt arbetar för att äldre personers kompetens ska tas tillvara inom partiet, skriver Miljöpartiet i sitt svar.

I likhet med övriga riksdagspartier betonar Miljöpartiet i brevet vikten av att förtroendevalda i stat, kommun och  landsting representerar befolkningen när det gäller ålder, kön, etnicitet och social bakgrund.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Två av åtta

Centern svarade den 25 oktober.
Miljöpartiet svarade den 19 november.

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas