Musik plåster på själen hos äldre män
Nyheter | Forskning
Foto: Gettyimages

Musik plåster på själen hos äldre män

"Många aktiviteter för äldre är skapade av kvinnor för kvinnor. Vi måste hitta sätt att erbjuda olika sociala sammanhang som också tilltalar äldre män. Då kan musik vara en nyckel."

Jan Arleij
Publicerad 2021-06-09

Det säger doktoranden och musikterapeuten Katarina Lindblad vid Örebro universitet som i sin doktorsavhandling har undersökt hur musik i vardagen påverkar äldre mäns välbefinnande.

– Huvudslutsatsen är att musik hjälper äldre män att vara i kontakt med sina känslor, ett behov som de inte har mycket utrymme för i andra sammanhang, säger Katarina Lindblad, som disputerar i musikvetenskap idag onsdag (9/6).

– För männen var musiken en fristad, en plats där de kunde vara känslosamma utan att deras manlighet ifrågasattes.

En tillhörighet

Katarina Lindblads avhandling ”´Som plåster på själen´: Om äldre män och musik som välbefinnanderesurs” består av två delar.

Dels intervjuer med äldre män om deras förhållande till musik, dels en observation av en musiklyssningsgrupp med socialt utsatta äldre män.

Katarina Lindblad.

Resultaten visar att musiken också utvecklade en gemenskap i musiklyssningsgruppen.

– Flera av deltagarna hade sökt sig till grupperna för att få dela sitt musikintresse med andra. Att träffas och tillsammans uppleva musik gav männen en känsla av tillhörighet, säger Katarina Lindblad.

Knyter inte an

Men även om musiklyssningsgruppen skapade social gemenskap bland männen blev de aldrig personliga med varandra.

Deltagarna undvek att berätta om sig själva, sina känslor och minnen. De flesta lärde sig inte ens varandras namn.

– Männen knöt inte an till varandra som personer även om de delade upplevelserna bidrog till deras välbefinnande.

Göra tillsammans

Maskulinitetsnormer kring att inte visa sig svag och inte ”vara som en kvinna” gör att många äldre män undviker att delta i sociala aktiviteter som främst lockar kvinnor, menar Katarina Lindblad.

– De vill hellre göra saker tillsammans, konstaterar Katarina Lindblad som säger sig se ett behov av att utveckla och anpassa sociala aktiviteter så att även äldre män känner sig inkluderade och bekräftade.

Avhandlingen

Här hittar du hela avhandlingen, ”´Som plåster på själen´: Om äldre män och musik som välbefinnanderesurs.”

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2021-06-09
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas