Nyheter

Nära 6 miljoner till äldreforskning i Göteborg

Den så kallade H70-studien får 5,7 miljoner kronor från Vetenskapsrådet. Äldres psykiska hälsa, demenssjukdomar och funktionsförmåga ska undersökas närmare.

Publicerad 2012-11-21

I H70-undersökningen har forskare från olika institutioner på Göteborgs universitet sedan 1971 följt tusentals äldre genom livet, i syfte att kartlägga äldres sjukdomar, riskfaktorer, levnadsvanor och sociala nätverk.

Databasen, som omfattar både biologiska, psykiatriska, somatiska, psykologiska och sociala förhållanden, har genom åren producerat många uppmärksammade studier om äldres hälsa och livsvillkor.

– Databasen är unik, och undersökningen har pågått så länge att vi nu också kan studera hur åldrandet förändrats under de sista 40 åren, och hur faktorer i medelåldern påverkar hur vår ålderdom blir, säger professor Ingmar Skoog vid Sahlgrenska akademin i ett pressmeddelande.

Stort intresse
Vetenskapsrådet delar i år ut 212 miljoner kronor i bidrag till projekt som anses ha ett brett nationellt intresse och potential att vara en resurs för forskare i hela landet.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Vetenskapsrådet

Rådet är en myndighet, som utöver finansiering av forskning är  rådgivare till regeringen i forskningsrelaterade frågor.

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas