Nu frågar myndigheten de äldsta om pandemin
Foto: Gettyimages
Nyheter | Framgång

Nu frågar myndigheten de äldsta om pandemin

Nu startar Folkhälsomyndigheten sin stora undersökning av hur svenska folket mår. Den här gången frågar man också de äldsta.

Jan Arleij
Publicerad 2021-02-11

SPF Seniorerna har under hösten riktat skarp kritik mot Folkhälsomyndigheten (FHM) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) för att man i olika mätningar och undersökningar låter bli att fråga de äldre.

Myndigheterna har dragit gränsen vid 84 (FHM) respektive  80 år (MSB).

Det här speglar en ålderism som är oacceptabel, menar SPF Seniorerna. Att inte heller fråga någon i den åldersgrupp som drabbas hårdast av coronakrisen gränsar till det obegripliga.

Har lyssnat

Och FHM tycks ha tagit till sig kritiken.

I dagarna skickas en inbjudan ut till 120 000 invånare om att delta i Sveriges största nationella folkhälsoenkät – kallad ”Hälsa på lika villkor”. I årets utskick ställs också extra frågor om covid-19 och dess påverkan på hälsan.

– Till denna omgång av enkäten kommer även frågorna att ställas till ett extra urval av den äldsta åldersgruppen, 85 år och äldre, för att se hur deras hälsa har sett ut under den pågående coronapandemin, meddelar FHM på sin webbplats.

Viktigt underlag

Datainsamlingen pågår fram till i mitten av maj. Resultaten från undersökningen presenteras i höst på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Resultaten används också i olika kunskapsunderlag som tas fram på Folkhälsomyndigheten och i de olika regionerna. Ett mål är att skapa förutsättningar för en mer jämlik hälsa på nationell, regional och lokal nivå.

– Den nationella folkhälsoenkäten är av stor vikt, inte minst vid oväntade händelser som covid-19 och den pågående pandemin, säger projektledaren Malin Kark.

– De extra frågorna om covid-19 och dess påverkan på hälsan kommer att ge oss mer information om befolkningens hälsa, levnadsvanor och livsvillkor före, under och efter pandemin.

Behandlas lika

SPF Seniorerna välkomnar att FHM tar in 85-plussarnas erfarenheter.

– Det är positivt att FHM har tagit sitt förnuft till fånga. Det är vår förhoppning att åldersdiskriminering som uteslutande av vissa åldersgrupper i enkäter framöver inte kommer att förekomma hos någon myndighet, säger presschefen Anna Eriksson.

– Alla medborgare måste behandlas lika och tillfrågas i undersökningar som myndigheter står bakom. Vi hoppas inte behöva påpeka detta fler gånger.

Folkhälsoenkäten

Den nationella folkhälsoenkäten skickas sedan 2004 ut regelbundet till befolkningen.

Enkäten består av 66 frågor. Datainsamlingen sker med hjälp av Statistiska centralbyrån. Alla uppgifter är sekretesskyddade.

Det första utskicket av enkäten görs den 11-16 februari.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2021-02-11

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas