Ny kampanj mot farliga fall
Nyheter | Kampanj

Ny kampanj mot farliga fall

På måndag inleds kampanjen Balansera mera. Under hela veckan pågår satsningen som syftar till att öka vår kunskap om hur vi kan förebygga fallolyckor.

Jan Arleij
Publicerad 2017-09-28

Varje dag skadas 200 personer efter att ha ramlat.

Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, kostar fallolyckor samhället 24,6 miljarder per år.

Fallolyckor är också den olyckstyp i Sverige som orsakar flest akutbesök, flest inläggningar på sjukhus och flest dödsfall. Det är dessutom en av de olyckstyper som ökar snabbast.

Agera själv

För att hejda utvecklingen har Socialstyrelsen på regeringens uppdrag tagit fram ett material som finns att ladda ner utan kostnad från myndighetens hemsida.

Fokus ligger på mat, motion och mediciner.

– Du kan minska risken för att falla. Det mest effektiva är att äta näringsriktig och god mat, träna styrka och balans samt se över ditt medicinintag, säger Barbara David på Socialstyrelsen.

Några goda råd

”Många av de fallolyckor som inträffar skulle aldrig behöva ske. Genom att äta näringsriktig mat, styrke- och balansträning samt att se över sitt medicinintag så skulle många fallolyckor aldrig ske.” Det skriver Inger Mörk, utredare på Socialstyrelsen, på Seniorbloggarna.

Dölj faktaruta

Socialstyrelsens kampanjvecka genomförs i samarbete med civilsamhället, bland annat SPF Seniorerna. Många lokala föreningar planerar aktiviteter.

SPF Seniorerna anser att mer behöver göras, bland annat bör staten införa en nollvision för fallolyckor.

Halvering

Regeringen har satt som mål att halvera antalet fallolyckor. För att lyckas nå dit måste det preventiva arbetet utvecklas, konstaterar man.

– Detta görs genom ytterligare kunskapsspridning till allmänheten i stort och riskgrupper i synnerhet, om hur kvinnor och män själva kan agera för att undvika att drabbas av en fallolycka, säger Joanna Abrahamsson, pressekreterare hos äldreminister Åsa Regnér (S).

– Det görs också genom kunskapsspridning och stöd till andra kommuner om hur de kan arbeta för att minska antalet fallolyckor.

I budgeten som presenterades i sin helhet förra veckan står att ytterligare 13 miljoner ska avsättas till det förebyggande arbetet under 2018.

Tusen dör varje år

Varje år faller cirka 70 000 personer så illa att de behöver uppsöka vården.

Drygt 1 000 personer dör.

De allra flesta som faller är 60 år och äldre.

Dölj faktaruta

 

Jan Arleij
Publicerad 2017-09-28
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas