”Vi accepterar inte en halvvision”
Nyheter | Krav

”Vi accepterar inte en halvvision”

Många av äldres fallolyckor skulle inte behöva ske. Men det saknas tillräcklig politisk handlingskraft, anser Sveriges tre stora pensionärsorganisationer.

Jan Arleij
Publicerad 2017-10-11

Visserligen har regeringen startat ett arbete mot fallolyckor med målet att halvera antalet fallolyckor,  men det är för lite och det går för långsamt, menar ordförandena för SPF Seniorerna, PRO och SKPF i ett gemensamt inlägg på Dagens Samhälles debattsida.

– Arbetet med fallprevention är bra, men målsättningen är på tok för låg.

Dags för nollvision

Riksdagen har tidigare fattat beslut om nollvision för trafikolyckor och liknande angreppssätt för barnolycksfall. Det har gett mycket positiva resultat.

– Det är hög tid för samma ambitionsnivå när det handlar om fallolyckor. Många av fallen skulle aldrig behöva ske – om det bara fanns bra förebyggande insatser.

Mycket kan göras

Pensionärsorganisationerna pekar på en lång rad konkreta åtgärder som behöver vidtas om man ska närma sig målet.

Bland mycket annat måste medvetenheten om hur medicinering kan påverka balansen öka.

– Vi accepterar inte en ”halvvision” i ett av de största folkhälsoproblemen som särskilt drabbar våra medlemmar. Fallskador går att påverka. Det är inte ödesbestämt, utan beror på en rad kända faktorer. Däribland politiska, skriver ordförandena.

300 000 sjukhusbesök

Fallolyckor leder varje år till 1 700 dödsfall, 300 000 sjukhusbesök och en sammanlagd kostnad för samhället på 24 miljarder kronor årligen.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2017-10-11
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas