Kunskap om mat ska minska fallolyckor
Nyheter | Undernäring

Kunskap om mat ska minska fallolyckor

Bättre insikt om matens viktiga betydelse kan minska undernäringen i äldreomsorgen. Och därmed också fallolyckorna.

Jan Arleij
Publicerad 2018-01-16

Det hoppas regeringen som nu bygger vidare på ett nationellt arbete för att minska antalet fallolyckor.

Livsmedelsverket får därför i uppdrag att ta fram ett så kallat kunskapsstöd om hur rätt mat och kost kan bidra till att förebygga fallolyckor.

Till seniorer

Bland innebär uppdraget att myndigheten ska ta fram ett informationsmaterial om måltidens betydelse och som ska vända sig direkt till äldre kvinnor och män, ett arbete som ska ske i samarbete med organisationer inom äldreområdet.

I dag saknas helt särskilda kostråd till just äldre.

– Bra matvanor ökar både hälsa och livskvalitet i stort. Därför är det viktigt att prioritera att minska undernäringen bland äldre. Det bidrar inte bara till en bättre och tryggare vardag, utan också till att minska fallolyckor och flera sjukdomstyper. Uppdraget till Livsmedelsverket är en del av det arbetet, säger äldreminister Åsa Regnér (S).

Tre dör varje dag

Varje dag dör tre personer till följd av en fallolycka.

Drygt 90 procent av dessa är 65 år eller äldre och fallolyckor är den olyckstyp som leder till flest dödsfall och flest antal inläggningar på sjukhus.

Dölj faktaruta

Livsmedelsverkets kunskapsstöd ska också riktas till personal inom hälso- och sjukvården och till verksamheter inom socialtjänsten, exempelvis hemtjänst.

Tar två år

Tre miljoner får det hela kosta.

Livsmedelsverket ska också följa upp och utvärdera redan genomförda insatser.

Myndigheten ska redovisa sitt uppdrag för regeringen senast den 15 mars 2020.

Kan sprida kunskap

Uppdraget till Livsmedelsverket kompletterar det uppdrag som regeringen gav till Socialstyrelsen i samband med höstbudgeten.

Socialstyrelsen ska bland annat i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) sprida kunskap till verksamheter inom social omsorg och hälso- och sjukvården.

Socialstyrelsen ska också ta fram ett kunskapsstöd riktat till vård- och omsorgspersonal för att stödja äldres hälsosamma levnadsvanor, med syfte att komplettera en webbutbildning om fallprevention som Socialstyrelsen tidigare tagit fram.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2018-01-16

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas