50 000 seniorer till sjukhus efter fall
Foto Colourbox
Nyheter | Skador

50 000 seniorer till sjukhus efter fall

Fallolyckor tvingar allt fler 80-plussare till sjukhusvård. Det visar ny statistik från Socialstyrelsen.

Jan Arleij
Publicerad 2019-10-01

Färsk statistik för 2018 visar att nära 69 500 personer föll och skadade sig så illa att de behövde läggas in på sjukhus, en ökning jämfört med 2017 då antalet var cirka 67 200.

Av dem som lades in på sjukhus var sju av tio 65 år eller äldre.

Fallskador är vanligast hos äldre och över tid syns också en ökning i antal sjukhusinläggningar i gruppen män 80 år och äldre, berättar myndigheten på sin hemsida.

Större andel män

Sedan 2001 har dock sjukhusinläggningar generellt i hela befolkningen på grund av fallolyckor minskat något.

Men nedgången syns inte på samma sätt bland äldre – och i gruppen män 80 år och äldre år har inläggningarna på sjukhus tvärtom ökat med 13 procent sedan 2001.

Kristina Klerdal.

– Nästan 5 procent av alla män 80 år och äldre var någon gång under 2018 inskrivna på sjukhus för en fallolycka. Inom gruppen kvinnor 80 år och äldre var det knappt 7 procent, säger Kristina Klerdal, statistiker på Socialstyrelsen.

Totalt sett är det en större andel kvinnor 65 år och äldre än män som får läggas in på sjukhus eller söka specialiserad öppenvård efter en fallolycka. Däremot är det en högre andel män än kvinnor som avlider till följd av en fallolycka.

Stora variationer

Det finns stora skillnader mellan länen när det gäller andelen äldre som skrivs in på sjukhus på grund av fallolyckor.

År 2018 var det exempelvis mer än 50 procent vanligare att personer över 65 år sjukhusvårdades för fallolyckor i Stockholms län än i Gävleborgs län. I Stockholms län skrevs drygt 3 000 personer per 100 000 invånare 65 år och äldre in på sjukhus, i Gävleborgs län var det drygt 1 900 personer.

Kampanjvecka

Den här veckan pågår Socialstyrelsens årliga kampanjvecka ”Balansera mera” som syftar till att förhindra fallolyckor. Kampanjen har tre teman: mat, motion och medicin.
– De flesta fallolyckor bland äldre sker i hemmet och det förebyggande arbetet i samhället behöver pågå kontinuerligt över året, säger Barbara David, projektledare för kampanjen.
– Det finns även mycket man själv kan göra. Exempelvis behöver äldre tänka lite extra på att äta näringsriktigt och träna balans och styrka. Det är också viktigt att ha kunskap om sina läkemedel och vara uppmärksam på eventuella biverkningar eftersom vissa läkemedel kan öka risken för fall.
Fallolyckor är den olyckstyp som årligen leder till flest dödsfall och sjukhusinläggningar.

Dölj faktaruta

Jämför man kommuner och hur många personer 80 år och äldre som lagts in på sjukhus på grund av fallolyckor varierade antalet från 29 per 1 000 invånare till 84 per 1 000, enligt siffror för perioden 2016-2018 från Socialstyrelsens patientregister.

– Skillnaderna kan vara intressanta för kommuner och regioner att analysera, exempelvis för att jämföra förebyggande arbete. Det kan handla om fysiska aktiviteter för äldre, bra vinterunderhåll och utomhusbelysning men också regelbundna läkemedelsgenomgångar som förklarar skillnader, säger Michaela Prochazka, utredare på Socialstyrelsen.

 

Jan Arleij
Publicerad 2019-10-01

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas