Kräver lag för att hejda fallolyckor
Nyheter | Opinion

Kräver lag för att hejda fallolyckor

Vi måste lagstifta om att fallskador hos äldre registreras och följs upp. Det kommer att leda till färre äldre skadas och dödas i fallolyckor.

Jan Arleij
Publicerad 2018-02-19

Det skriver Gösta Bucht, professor emeritus i geriatrik vid Umeå universitet och sakkunnig SPF Seniorerna, Barbro Westerholm, riksdagsledamot (L) och Olle Svensson, professor emeritus, ortopedi, Umeå universitet i en debattartikel på News55.

Fallskador hos äldre kräver över 80 procent av alla sjukhusdagar för olycksfall. Det gör fallskadorna till ett av sjukvårdens stora men samtidigt mest försummade problem, konstaterar debattörerna.

Men genom systematiskt säkerhetsarbete kan utvecklingen vändas. Det visar dramatiska framgångar när det gäller andra olycksfall som dödande barnolycksfall och flyg-, vägtrafik- och arbetsplatsolyckor.

Ofullständig statistik

Grundbulten i ett förebyggande arbete är tillförlitlig statistik. Men när det gäller fall och fallskador saknas definitiv kunskap om hur många som skadas och dör.

Statistiken är ofullständig – till skillnad från de betydligt färre andra olycksfallen, som är högkvalitativ.

– Vi måste få en robust och tillförlitlig statistik om hur många som skadas och dödas. Här ligger Sverige långt efter andra länder, vilket kan te sig paradoxalt, om man jämför med andra områden inom vård och omsorg.

Saknas systematik

Idag registreras skadorna ofta gång efter annan, men inte på ett systematiskt sätt och det leder inte till någon aktiv handling eller uppföljning. Därför behövs lagstiftning om att fallskador hos äldre registreras och följs upp, skriver Bucht, Westerholm och Svensson.

– Med en systematisk registrering och bearbetning av fallskador hos äldre skulle man kraftigt kunna minska lidande och kostnader. Vi har ju lyckats med alla andra olycksfall, det går också med fallolyckor.

Mer av samarbete

SPF Seniorerna satsar just nu hårt på att skapa opinion när det gäller att få fler aktörer i samhället att bekämpa fallolyckor bland äldre.

Nyligen krävde Gösta Bucht en ny syn på fallolyckor och en medvetenhet om betydelsen av samarbete mellan olika samhällsaktörer.

Gösta Bucht, SPF Seniorernas expert.
Jan Arleij
Publicerad 2018-02-19
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.
#8
senioren-nr-8
Ur senaste Senioren
  • Porträtt: Margit och Willy Silberstein.
  • Hälsosam fika
  • Pensionärsråd: Du och din erfarenhet behövs
  • Malena Ivarsson: Skriv en ärlig kontaktannons

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas