”Så kan samarbete minska fallolyckor”
Nyheter | Vård | Hälsa

”Så kan samarbete minska fallolyckor”

Regeringen lovar att minska fallskador bland äldre men lägger inte två strån i kors. Mycket kan göras, skriver bland andra SPF Seniorernas Gösta Bucht.

Jan Arleij
Publicerad 2018-01-29

”Vi har minimerat alla andra olycksfall, varför inte fallskador hos gamla? Det går att göra – med enkla beprövade metoder.” Det skriver Gösta Bucht, SPF Seniorernas sakkunnige i vård- och omsorgsfrågor samt professor emeritus geriatrik, Umeå universitet, Ulrica Bergström, verksamhetschef, rörelseorganens centrum Västerbotten samt Olle Svensson, professor emeritus ortopedi, Umeå universitet i en debattartikel i Dagens Medicin.

Ändå görs det inte, anser artikelförfattarna. De riktar hård kritik mot regeringen som visserligen har ”lovat att halvera antalet fallskador hos äldre – ett realistiskt mål snarare än en vision – men man har inte lagt två strån i kors för det.”

Trivialiseras

En helt annan satsning har skett exempelvis inom trafiken och på våra arbetsplatser.

Grundproblemet är att samordning och återkoppling saknas, skriver debattörerna.

Gösta Bucht.

– En anledning till att fallskador negligerats är att de är så vanliga att de upplevs som ödesbestämda och opåverkbara. Samma tankefel som man tidigare gjorde för övriga olycksfall.

– Eftersom fall och frakturer hos gamla sker i hemmet vid vardagliga aktiviteter så trivialiseras skadorna.

Identifiera och agera

Vad som krävs är att identifiera personer med upprepade fall och skador.

– Registrera upprepade fall och gör multiprofessionella bedömningar vad som går att göra för att minska risken för nya fall, skriver de tre.

– Alla måste med: Patienter, anhöriga, vård- och omsorgspersonal, i samarbete mellan stat, kommun och landsting, ja alla som har med gamla att göra.

Går att förebygga

Det finns, enligt artikelförfattarna, flera framgångsrika kampanjer som minskat antalet dödsfall och svåra olyckor. Barn-, flyg-, vägtrafik- och arbetsolyckor är exempel.

Dödande barnolycksfall var exempelvis 2016 endast 17 procent av utfallet för 1971.

Slukar resurser

Fallskador hos gamla tar idag över 80 procent av sjukhusdagarna för olycksfall.

Flertalet av äldre med höftfraktur återfår inte sin tidigare gångförmåga och en femtedel dör inom ett år.

Läs hela artikeln här

 

 

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2018-01-29

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas