Rädsla för fall större än väntat
Nyheter | OLYCKOR

Rädsla för fall större än väntat

70 procent av alla vuxna över 70 år känner någon form av oro kring att ramla. Det visar en ny studie vid Luleå tekniska universitet.

Jan Arleij
Publicerad 2018-02-08

I studien deltog ett slumpmässigt urval av 153 äldre vuxna i Luleå kommun från befolkningsregistret som besöktes i sina hem. Under en timme ställdes frågor kring hälsa, boende, vanor, ovanor och så kallad fallrelaterad oro. Det utfördes även tester på bland annat kognition och fysisk förmåga.

70 procent uppgav alltså att de upplever någon form av oro kring att ramla, och det även om de inte tidigare ramlat.

900 varje vecka

– Varje vecka läggs drygt 1 100 personer, 65 år och äldre, in på sjukhus till följd av olyckor. Av dessa är drygt 900 fallolyckor.

– Varje dag dör minst fyra äldre över 65 år till följd av en fallolycka.

– Antalet fallolyckor ökar kraftigt.

– Fallolyckor är i särklass största orsaken bakom dödsfall orsakade av olyckor bland äldre.

– Det förekommer cirka 600-700 fallolyckor per 1000 invånare och år bland personer över 65 år, vilket innebär cirka 1,4 miljoner fallolyckor per år bland personer äldre än 65 år.

Källa: MSB, Myndighetens för samhällsskydd och beredskap

Dölj faktaruta

En stor del av oron kan förklaras med fysisk förmåga, rädsla och livsgnista. Huvudresultaten visade dock ingen relation mellan fallrelaterad oro och tidigare fall, skriver högskolan i ett pressmeddelande.

Stor skillnad

För kvinnor visade 80 procent oro för att råka ut för en fallolycka, medan männen låg på 54 procent.

För männen fanns mer fysiska aspekter och för kvinnor tillkommer antalet mediciner som de har på recept som faktor.

– Det är ett känt fenomen att fler kvinnor har fallrelaterad oro, men att skillnaden är så här stor var oväntat, säger Mascha Pauelsen vid Institutionen för hälsovetenskap i ett pressmeddelande.

Psykiska faktorer

Syftet med studien var att förstå hur oron uppstår och hur sambanden mellan fallrelaterad oro och andra inblandande faktorer ser ut.

– På samhällsnivå betyder de här fynden att en minskad aktivitetsnivå på grund av fallrelaterad oro ska åtgärdas med mer än generella balans- och styrkeövningar. Det är inte bara fysiska faktorer bakom fallrelaterad oro, utan studien visar att både fysiska och psykiska faktorer ligger till grund för oron.

Så forskar man vidare

Studien är en första kartläggning som ska ligga till grund för framtida studier.

Utifrån ett forskningsperspektiv är nästa  steg att bena ut hur den fysiska förmågan och fallrelaterad oro påverkar varandra. I rörelselaboratoriet på Luleå tekniska universitet är detta redan påbörjat.

Studien ingår i projektet Balancing Human and Robot, BAHRT, som finansieras av Vetenskapsrådet.

Dölj faktaruta

 

Jan Arleij
Publicerad 2018-02-08
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.
#9
senioren-nr-9
Ur senaste Senioren
  • Porträtt: Kjell Bergqvist står upp för sig själv- och andra
  • Många vägar till nya vänner
  • Kommunen svek -SPF Seniorerna ryckte ut

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas