Sju av tio svåra fall drabbar 65+
Nyheter | fallolyckor

Sju av tio svåra fall drabbar 65+

Fallolyckor fortsätter vara den i särklass vanligaste orsaken till att man blir inlagd på sjukhus. Det visar färsk statistik från Socialstyrelsen.

Jan Arleij
Publicerad 2020-12-03

(Du kan läsa här om Linnea, 82, som har tränat på att falla rätt vilket räddade henne när hon ramlade)

Totalt hamnade drygt 69 000 personer på sjukhus på grund av fallolyckor bara under 2019.

58 procent var kvinnor och 42 procent män. Drygt sju av tio var 65 år eller äldre.

Fallolyckor är också den olyckstyp som leder till flest dödsfall.

Fler män

Sett över tid har sjukhusinläggningarna på grund av fallolyckor minskat något sedan 2001, men bland män som är 80 år eller äldre har en ökning skett.

– Cirka sex procent av alla 80 år och äldre var någon gång 2019 inskrivna på sjukhus för en fallolycka, säger Pernilla Fagerström, utredare på Socialstyrelsen.

Snubblar

Den vanligaste orsaken till en fallolycka är att man faller i samma plan genom att man halkar, snavar eller snubblar, visar statistiken.

Konsekvenserna är ofta mycket allvarliga. En av de vanligaste huvuddiagnoserna bland de som läggs in på sjukhus för fallolyckor är lårbensfraktur.

Blir osäker

– Äldre som har fallit en gång kan utveckla rädsla för att falla igen och därför minska sin fysiska aktivitet. Detta kan på lång sikt innebära både hälsorelaterade och sociala konsekvenser för den äldre, och även ökad risk för att falla, säger Michaela Prochazka, utredare på Socialstyrelsen.

– I år, med den pågående covid-19-pandemin, är det viktigt att inte glömma bort fysisk aktivitet och bra matvanor som ju är en viktig del för att förebygga fallolyckor. För att hålla avstånd kan man till exempel träna i hemmet eller utomhus.

Skillnader

Det finns stora skillnader mellan länen i hur många som läggs in på sjukhus.

Under 2019 var det exempelvis dubbelt så vanligt med fallolyckor som ledde till inläggning på Gotland jämfört med Uppsala län.

Färre i Uppsala

Bland personer 65 år och äldre lades också 50 procent fler in på sjukhus i Stockholms län, jämfört med Uppsala län. I Stockholms län skrevs knappt 3 000 personer per 100 000 invånare 65 år och äldre in på sjukhus, medan det i Uppsala län stannade på knappt 1 900 personer.

– Skillnaderna behöver inte bara bero på att det i vissa regioner finns en högre risk att drabbas. Beslutet att lägga in en person kan bero på organisatoriska och praktiska saker, som vilken vård och omsorg en kommun kan erbjuda eller avstånd mellan sjukhuset och hemmet, säger Michaela Prochazka.

Michaela Prochazka.

– Det kan vara intressant för kommuner och regioner att studera statistiken, för att analysera vad skillnader kan bero på och jämföra förebyggande arbete. Det kan handla om regelbundna läkemedelsgenomgångar, snöröjning eller aktiviteter för äldre.

Nio av tio döda över 65 år

Jämför man kommuner och hur många personer över 80 år som lagts in på sjukhus på grund av fallolyckor varierade antalet från 33 till 85 per 1 000 invånare. Detta enligt siffror för perioden 2017-2019 från Socialstyrelsens patientregister.

2019 avled 998 personer av fallolyckor enligt dödsorsaksstatistiken, vilket motsvarar 2,7 personer per dag. Samtidigt finns det ett mörkertal. Över 90 procent av de som avled var 65 år eller äldre.

Källa: Socialstyrelsen

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2020-12-03
Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas