Därför bör kommuner analysera äldres fallskador
Nyheter | Fallolyckor

Därför bör kommuner analysera äldres fallskador

Under 2017 föll nära 67 000 personer så illa att de behövde läggas in på sjukhus. Av dessa var 70 procent 65 år eller äldre.

Jan Arleij
Publicerad 2018-10-15

Den nya statistiken från Socialstyrelsen visar på stora regionala skillnader. Bland personer 65 år och äldre var det 70 procent vanligare att skrivas in på sjukhus i Stockholms län, jämfört med Gävleborgs län.

I Stockholms län skrevs drygt 2900 personer per 100 000 invånare 65 år och äldre in på sjukhus, i Gävleborgs län var det drygt 1 700 personer. Västerbotten och Västmanland hade också fler sjukhusinläggningar än snittet.

Behov av analys

Även för personer som är 80 år eller äldre finns stora skillnader mellan länen under perioden 2015-2017. Allt från 33 per 1 000 invånare till 84 per 1 000.

Skillnaderna är intressanta för kommuner och landsting att analysera, säger Kalle Brandstedt, utredare på Socialstyrelsen.

Kalle Brandstedt.

– Exempelvis kan man jämföra vilka åtgärder som används för att förebygga fallskador. Det kan handla om fysiska aktiviteter för äldre, snöröjning och sandning vintertid, bra utomhusbelysning, behandling av benskörhet, regelbundna läkemedelsgenomgångar och synundersökningar.

Fler kvinnor

Det är fler kvinnor än män över 65 år som får skrivas in på sjukhus eller söka specialiserad öppenvård på grund av fallolyckor.

– Däremot är det en högre andel män som avlider på grund av fallolyckor, säger Kalle Brandstedt.

Minskar inte

I Socialstyrelsens statistik syns de senaste åren en viss minskning av sjukhusinläggningarna på grund av fallolyckor, liksom för andra olyckstyper.

– Men räknar man även in besök i specialiserad öppenvård för fallskador är minskningen mer marginell, och i gruppen 65 år och äldre syns ingen minskning, säger Kalle Brandstedt.

Viktigt se över intag av läkemedel

Nyligen genomförde Socialstyrelsen den årliga kampanjveckan Balansera mera som syftar till att förhindra fallolyckor. Kampanjen har tre teman: mat, motion och medicin.

– Vi har i undersökningar sett att medvetenheten om riskerna med fallolyckor har ökat något. Samtidigt är det viktigt att det fallförebyggande arbetet i samhället fortsätter kontinuerligt, och det finns mycket man själv kan göra. Exempelvis behöver äldre tänka lite extra på att äta näringsriktigt och träna styrka och balans. Det är också viktigt att se över sitt läkemedelsintag, eftersom läkemedelsbiverkningar kan öka risken för fall, säger Barbara David, projektledare för kampanjen.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2018-10-15

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas