Kan träning av hjärnan minska risken att falla?
Foto: Getty Images
Nyheter | fallolyckor

Kan träning av hjärnan minska risken att falla?

En av tre över 65 år faller varje år. Nu ska forskare vid Luleå tekniska universitet undersöka om träning av hjärnan kan minska risken för äldre att falla.

Jan Hagberg
Publicerad 2023-03-31

– Kanske kan fallriskbedömningar kompletteras med kognitiva test, och kanske kan träning för att förebygga fall ha inslag av kognitiv träning om det visar sig ha en positiv effekt. Det är ett ganska outforskat ämne trots att det berör väldigt många, säger Jimmy Falk, doktorand i fysioterapi, i ett pressmeddelande.

Att personer som lider av kognitiva nedsättningar, som till exempel demens, faller oftare är känt.

Däremot är det inte forskat så mycket om kopplingen mellan kognitiva funktioner och balans. Nu vill forskare i fysioterapi vid Luleå tekniska universitet undersöka hur sambandet ser ut hos äldre.

– Vi vill se om vi får ytterligare en positiv effekt av träningen genom att lägga till träning av kognitiv förmåga, säger Jimmy Falk och fortsätter:

– Förutom fysiska skador och dödsfall orsakar fallolyckor också en rädsla hos många äldre. Det finns risk för en ond spiral där rädsla för att falla leder till inaktivitet och isolering.

Kan kompletteras med kognitiva test

Insamling av data kommer att pågå under våren för att sedan analyseras. Studierna är en del av Jimmy Falks doktorsavhandling och beroende på vad resultaten visar så kan forskningen utveckla sätten att bedöma och påverka risken att äldre faller.

– Kanske kan fallriskbedömningar kompletteras med kognitiva test, och kanske kan träning för att förebygga fall ha inslag av kognitiv träning om det visar sig ha en positiv effekt. Det är ett ganska outforskat ämne trots att det berör väldigt många, säger Jimmy Falk.

Så går testerna till

50 personer över 70 år kommer att testas i rörelselabbet. De kognitiva testerna handlar dels om ett generellt test av hjärnans funktioner, dels om specialiserade test för så kallade exekutiva funktioner – till exempel arbetsminne, förmåga att byta fokus mellan olika uppgifter och impulskontroll. Balansen testas på olika sätt, till exempel kontinuerlig balans – som att stå en stund på ett ben, och reaktiv balans – att reagera på en förändring.

Bland de deltagare som själva upplevt att deras kognitiva förmåga blivit sämre kommer 20 personer att ingå i nästa steg, en interventionsstudie. Under åtta veckor tränar hälften av deltagarna balans, och den andra hälften både balans och kognition. Efter träningsprogrammet återvänder de till rörelselabbet för att testa vilken effekt träningen har gett.

Forskare söker fler över 70 år som vill delta i studien – både personer som upplever kognitiv svikt, till exempel sämre minne, och deltagare som inte gör det.

Källa: Jimmy Falk, forskare i fysioterapi vid Luleå tekniska universitet

Dölj faktaruta
Läs också
Jan Hagberg
Publicerad 2023-03-31

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas