Fall vanligaste orsaken till sjukhusvistelse
Nyheter | Benbrott

Fall vanligaste orsaken till sjukhusvistelse

Förra året lades drygt 67 000 personer in på sjukhus efter fallolyckor. Av dem var drygt sju av tio 65 år eller äldre, enligt färsk statistik från Socialstyrelsen.

Jan Arleij
Publicerad 2021-12-27

Siffrorna kan tolkas positivt – och negativt. Positivt är att 2019 års siffra var drygt 69 000 personer – sett över tid har därmed inläggningarna på grund av fall minskat något sedan början av 2000-talet.

Mer problematiskt är att nästan sex procent av alla i åldrarna 80 eller äldre någon gång under år 2020 var inskrivna på sjukhus till följd av ett fall.

I den åldersgruppen utgjorde fallolyckor mer än 90 procent av alla olyckshändelser, enligt Socialstyrelsen.

Ålder en risk

Liksom tidigare år är fallolyckor den i särklass vanligaste skadeorsaken till sluten vård på sjukhus.

Ju äldre den som faller är desto större är risken för att hamna på sjukhus, visar statistiken. Av dem som lades in på grund av fall i fjol var alltså drygt 70 procent 65 år eller äldre.

Flest kvinnor

Socialstyrelsens statistik visar också att folk som hamnar på sjukhus efter en fallolycka ofta har drabbats av en lårbensfraktur.

De flesta av de 67 000 som råkade ut för en fallolycka 2020 var kvinnor, 57 procent.

Jan Arleij
Publicerad 2021-12-27

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas