Miljarder att tjäna på att förebygga fall
Foto: Getty Images
Nyheter | Rapport

Miljarder att tjäna på att förebygga fall

År 2020 kostade fallolyckor bland äldre 16,8 miljarder kronor. Det visar en ny undersökning från Socialstyrelsen.

Jan Arleij
Publicerad 2022-06-06

11,3 miljarder var direkta kostnader för regioner och kommuner, som skulle spara stora belopp om man jobbade mer med förebyggande insatser.

– Det vi främst har sett i vårt arbete är att det är särskilt viktigt att arbeta förebyggande för hemmaboende äldre innan de råkar ut för en fallskada, säger Socialstyrelsens utredare Thea Enhörning i ett pressmeddelande.

Varje år faller cirka 100 000 äldre i Sverige så illa att de behöver uppsöka vård. Men den siffran kan pressas ordentligt med åtgärder som fysisk träning, anpassning av hemmet och broddar på vintern, anser myndigheten.

För sådana åtgärder finns en evidensbaserad effekt, konstaterar Socialstyrelsen i rapporten.

– Alla dessa insatser visade sig vara kostnadsbesparande för kommuner och regioner, säger Thea Enhörning.

Förebyggande åtgärder kan mer konkret handla om att en arbetsterapeut går igenom risker för fall på grund av höga mattkanter och trösklar men även inköp av hjälpmedel och att erbjuda träning.

Bemanning

Socialstyrelsen har även tittat på fallprevention i särskilt boende. Här gäller det att åstadkomma en individanpassad kombination av olika åtgärder beroende på personens riskfaktorer.

– En adekvat bemanning kan vara en viktig nyckel för att minska fall i särskilt boende, säger Thea Enhörning.

Många dödsfall

Förlorad självständighet och försämrad livskvalitet är vanliga konsekvenser av fallolyckor.

För många går det ännu sämre. Cirka 2 000 äldre personer avlider varje år till följd av en fallolycka.

Riksdagen uppmanar till aktion

Rapporten ”Fallpreventionen kostnadseffektiv åtgärd?” kommer av ett uppdrag från regeringen att titta på åtgärder och arbetssätt inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten utifrån ett hälsoekonomiskt perspektiv, och hur vikten av fallförebyggande arbete kan tydliggöras.

Uppdraget har genomförts i samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner. Dialog har förts med Äldrecentrum, Äldrerådet, Nämnden för funktionshinderfrågor, Nätverket för medicinskt ansvariga sjuksköterskor och medicinskt ansvariga för rehabilitering, SPF Seniorerna, Senior Alert, Livsmedelsverket och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.

Riksdagen uppmanade den 31 mars regeringen att agera för att få ner antalet fallolyckor bland äldre.

Dölj faktaruta

Så kan fall och fallolyckor motverkas

Den 16 februari arrangerade SPF Seniorerna ett webbinarium på temat fall och fallolyckor. Medverkande var Barbro Westerholm, riksdagsledamot, Olle Svensson, professor i ortopedi, Kristina Nordmark, chef för dagverksamheten i Skellefteå kommun och Thony Björk, leg. apotekare och sakkunnig i läkemedelsfrågor hos SPF Seniorerna. Du kan se webbinariet här.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2022-06-06

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas