Här är dödliga fall vanligast
Nyheter | Skillnader
Fallskador Foto: Colourbox

Här är dödliga fall vanligast

Dödsolyckor bland 65-plussare orsakade av fall förekommer oftare i Västerbotten, Västernorrland och på Gotland. Det visar statistik från Socialstyrelsen.

Jan Arleij
Publicerad 2017-10-03

För att få fart på veckans kampanj ”Balansera mera” lyfter nu Socialstyrelsen fram siffror för 2016.

Örebro, Halland och Gävleborg ligger bättre till, enligt statistiken.

– Siffrorna kan vara ett tecken på att fallolyckorna faktiskt går att minska. Det är därför viktigt att försöka förstå vad som orsakar skillnaderna, för att på så sätt ska kunna arbeta förebyggande mot fallolyckor, säger Kalle Brandstedt som är utredare på Socialstyrelsen.

50 procent fler

Statistiken visar också på andra, stora regionala skillnader.

Bland personer 65 år och äldre lades till exempel 50 procent fler in på sjukhus i Jämtlands län, jämfört med Uppsala län. Även Västerbottens och Stockholms län hade fler sjukhusinläggningar än snittet, om man jämför personer över 65 år.

– Exakt varför det ser olika ut vet vi inte. Beslut att lägga in en person på sjukhus kan bero på olika organisatoriska och praktiska orsaker, som avstånd mellan sjukhuset och hemmet. En annan mer övergripande förklaring kan handla om hur hälsan hos befolkningen ser ut i ett visst område, säger Kalle Brandstedt.

Inlagd på sjukhus

Jämför man kommuner och hur många personer över 80 år som lagts in på sjukhus på grund av fallolyckor är skillnaderna ännu större.

Exempelvis har Ödeshög en betydligt mindre andel än Stockholm, det visar siffror för perioden 2014-2016 från Socialstyrelsens patientregister.

Nästan 12 miljarder

Förutom ett mänskligt lidande kostar fallolyckor samhället stora summor varje år. Enligt beräkningar från Socialstyrelsen låg kostnaden för kommuner och landsting på 11,6 miljarder år 2014.

Men då är inte kostnader för primärvården inräknade.

 

Jan Arleij
Publicerad 2017-10-03
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas