Högt pris för anhörigas omsorg
Foto: Getty Images
Nyheter | Uträkning

Högt pris för anhörigas omsorg

För första gången har man räknat ut vad anhörigomsorgen är värd i kronor och ören. 194 miljarder – varje år.

Jan Arleij
Publicerad 2022-05-10

Om man skulle ersätta den informella vården som anhöriga ger med insatser av undersköterskor skulle kostnaden för samhället bli 194 miljarder kronor per år.

Det framgår av rapporten Kostnadsanalys av anhörigomsorg som Nationellt kompetenscentrum anhöriga (NKA) gett ut.

Björn Ekman. Foto Katrin Ståhl

Omkring 1,2 miljoner svenskar vårdar en nära anhörig, vilket samhället sparar många miljarder kronor på varje år. Nu vet vi mer om hur många miljarder.

Siffran kan ställas mot de totala utgifterna för hälso- och sjukvård i Sverige som enligt rapporten ligger på närmare 500 miljarder kronor per år.

Tappar inkomst

Studien visar med ett annat mått att vård av närstående kostar närmare 152 miljarder kronor per år vilket motsvarar tre procent av BNP. De största kostnaderna utgörs av inkomstbortfall för den som vårdar en närstående.

Ur ett samhällsperspektiv skulle nettokostnaden för att ersätta anhörigvårdare med offentliga vårdare troligen vara betydligt lägre, säger Björn Ekman, docent i hälsoekonomi vid Lunds universitet, på NKA:s sajt.

– Detta eftersom bruttokostnaderna skulle uppvägas av värdet av den tid som frigörs för anhöriga. Till exempel genom att kunna gå upp i arbetstid igen eller bli mer effektiva på jobbet, säger Björn Ekman.

Det hade varit intressant med mer djupgående studier av hur anhörigvårdarnas hälsa och välbefinnande påverkas både positivt och negativt, menar Björn Ekman.

– Man kan få sömnbrist och bli utbränd, och sedan kan det även ge väldigt mycket livskvalitet att ta hand om sina närstående. Många vill ju inte att andra ska vårda deras närstående.

Hela rapporten

Björn Ekman, docent och hälsoekonom vid forskargruppen för socialmedicin och global hälsa, Lunds universitet, har i samverkan med Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) och Linnéuniversitetet genomfört studien. Här finns rapporten.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2022-05-10

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas