Viktigt våga prata om  ”det opratade”
Hälsa | Omsorg | Relationer | Vård | Vård & omsorg | anhörigstöd

Viktigt våga prata om ”det opratade”

Att få hjälp och stöd att tala om det förbjudna är av största betydelse för många anhöriga.

Jan Arleij
Publicerad 2022-03-01

Det menar Bräcke diakoni som nu arbetar intensivt med att utveckla anhörigstödet i Sverige.
I ett treårigt projekt som finansieras av Allmänna arvsfonden tar man fram filmer och samtalsmaterial till kurser och utbildningar, exempelvis ute i seniororganisationernas föreningar.

Bräcke diakoni

En idéburen och politiskt obunden stiftelse som med 1 100 medarbetare driver ett 40-tal verksamheter i cirka 15 kommuner inom områdena hälsovård, funktionshinder, äldreomsorg och rehabilitering. All vinst återinvesteras i verksamheten.
Snart fyller Bräcke diakoni 100 år.

Dölj faktaruta

– Det finns mycket skam och skuld förknippat med att inte orka. Man vill göra det bästa för sin livskamrat men många är de som i stället håller på att duka under. Man kan känna sig väldigt ensam och isolerad i sitt hem, säger Lisa Schjelde, projektledare, och med många års erfarenhet av att möta anhöriga inom äldreomsorgen.

Målet för projektet som kallas I nöd och lust är att synliggöra de äldre som vårdar sin partner och utveckla metoder som kan stärka och utveckla relationen mellan dem.
Arbetet drivs tillsammans med Anhörigas riksförbund, Nationellt kompetenscenter Anhöriga (NKA) och SPF Seniorerna.
Tanken är att hitta metoder och ingångar för att fler ska våga och kunna prata om känslorna som väcks och avdramatisera dem. Men målet är också att hitta de där fina stunderna som skänker hopp och strategierna som gör din och många andras vardag lite lättare, säger Lisa Schjelde.
– Fler behöver få prata om det opratade. Genom att avdramatisera skulden och skammen och lyfta risken för kränkningar, övergrepp och våld kommer fler anhöriga att få kraft och inspiration till fler goda stunder som bevarar relationen.

Parrelationen förändras när man blir sjuk och äldre och det kan finnas mycket man inte talar om vare sig med sin partner eller med andra, säger Lisa Schjelde.
– Den nya livssituationen kan väcka oväntade känslor och utlösa reaktioner som går över gränsen för olika former av kränkningar och till och med våld i den nära relationen. Men vem stödjer då den som stödjer?
Projektet fokuserar därför på det outtalade eller tabubelagda, hot och våld men också frågor om beröring. Samtliga fokusområden har valts ut efter intervjuer med anhöriga.
– Målet för den anhöriga blir att förstå hur man kan bevara ”vårt vi” trots att den enes sjukdom gör att rollerna förändras så radikalt, säger Lisa Schjelde.

Lagen säger att alla kommuner ska ge anhörigvårdare stöd men anger inte hur detta ska ske. En kartläggning från Anhörigas riksförbund visar också att kommunernas stöd till anhöriga minskat över tid.
Dessutom har pandemin gjort att många anhöriga över 65 år som vårdar sin partner fått se redan små möjligheter till avlastning och energipåfyllning försvinna, konstaterar Bräcke diakoni.

Vill lyfta anhörigstöd

  • Tillsammans med anhöriga hoppas Bräcke diakoni kunna utveckla anhörigstödet i Sverige. I projektet Bräcke diakoni I nöd lust gör man filmer på temat ”Det opratade” och ”Våld och kränkningar”. Man arbetar också med ett inspirationsmaterial inom området ”Beröring” och producerar ett samtalsmaterial för studiecirklar. Allt kommer att finnas tillgängligt på www.brackediakoni.se under och efter projektets slut 2023.
  • I ledningsgruppen förprojektet representeras SPF Seniorerna av Kerstin Segesten, professor i vårdvetenskap.
  • Nationellt centrum för kvinnofrid (NKC) och Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) är med som samverkanspartners.
Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2022-03-01
Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas