Nya vägar till det ”opratade”
Foto: Getty Images
Nyheter | Anhörigstöd

Nya vägar till det ”opratade”

Nu finns ny kunskap för anhöriga som kämpar för att få tillvaron att fungera med sin partner i hemmet.

Jan Arleij
Publicerad 2022-10-31

“I nöd och lust” är ett treårigt projekt som drivs av Bräcke diakoni och finansieras av Allmänna arvsfonden. Syftet är att stärka personer över 65 år som stöttar eller vårdar sin partner i hemmet.

För visst finns det saker vi inte kan prata om, skriver Bräcke diakoni om projektet på sin hemsida. Inte ens med våra närmaste och än mindre i relationen. Min partner är ju sjuk! Inte ska jag…

– Genom att gestalta detta hoppas vi hjälpa anhöriga att se sin situation utifrån och våga prata om hur de har det, men även ta emot hjälp, berättar projektledaren Lisa Schjelde.

Bland annat finns fem filmer och samtalsmaterial framtaget – av och med anhöriga själva. Det går att ta del av och ladda ner från Bräcke diakonis hemsida.

Filmernas titlar berättar en hel del om projektets innehåll:

Förändringen – När din partner behöver hjälp och stöd
Flytten – Tankar kring särskilt boende
Opratat – Det där vi inte säger
Risken – för våld, övergrepp och kränkningar
Oxytocin – om beröringens betydelse

Filmerna är tänkta att användas tillsammans med samtalshandledningen för anhöriggrupper och för personal inom äldreomsorgen.

Tillsammans

Men materialet är också gjort så att en vanlig förening inom SPF Seniorerna kan ta del av det och använda exempelvis i en studiecirkel.

Kan man också som ”vanlig anhörig” ladda hem materialet och med behållning få stöd av det?

– Det var ursprungstanken, säger Lisa Schjelde. Men anhöriga som har testat filmerna säger att de gör sig bäst om man tar del av dem tillsammans med andra.

Lisa Schjelde.

Inom kort kommer också en bok med titeln ”Från anhörig till anhörig”. Även den ska kunna laddas ner eller beställas hem gratis.

– Den innehåller berättelser och fakta som anhöriga som har haft kontakt med vill dela med sig av till andra i en liknande situation, berättar Lisa Schjelde. De lyfter fram sådant som de själva hade velat veta från början.

Unikt material

Enligt Lisa Schjelde är satsningen och materialet unikt på flera sätt.

– En ny sak är att anhöriga har varit med från start till avslut. Vi har också i samtal med anhöriga fått höra ´det är aldrig någon som frågat mig om detta’.

Foto: Getty Images

Personer som arbetar med anhörigstöd berättar att filmerna och materialet effektivt hjälper till att komma in på känsliga ämnen som det finns ett stort behov av att prata om.

– Genom att vi lyfter opratade ämnen hoppas vi kunna bidra till ett minskat stigma. Det kan i sin tur bli ett bidrag i den större debatten om äldres psykiska hälsa, säger Lisa Schjelde.

Få spridning

Bräcke Diakoni försöker nu göra sitt material känt bland anhöriga, i kommuner och på vårdcentraler.

Man har nyligen presenterat det på Äldreomsorgsdagarna, och en ny chans kommer under Anhörigriksdagen den 10 november. I mars framträder man på Seniormässan i Göteborg och den 30 mars är det dags för hela projektets slutkonferens.

Samarbete

Det treåriga projektet bygger på ett samarbete med Anhörigas riksförbund, statliga Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) och SPF Seniorerna. Allmänna arvsfonden har finansierat med drygt sex miljoner kronor.

SPF Seniorerna har varit delaktiga i att ta fram själva ansökan till Allmänna arvsfonden och att ge feedback.

Stort stöd

– Vi har genom SPF Seniorernas medverkan i vår ledningsgrupp fått ovärderligt stöd, säger Lisa Schjelde.

– Men det är nog genom en artikel i Senioren som projektet fått mest genomslag. Efter den artikeln fick projektet ett uppsving i antal följare, intressenter och personer som tog kontakt med oss.

Den artikeln handlade om Margareta Eriksson och hur hon kämpade för att ta hand om sin svårt sjuke make. Du kan läsa den här.

Här hittar du filmerna och mer information om hela projektet.

Jan Arleij
Publicerad 2022-10-31

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas