Strategi för bättre stöd till anhöriga
Foto: Colourbox
Nyheter | Hjälp

Strategi för bättre stöd till anhöriga

Förstärkt stöd till anhöriga och större likvärdighet över landet. Det utlovas i Sveriges första nationella anhörigstrategi.

Jan Arleij
Publicerad 2022-04-22

De flesta svenskar vårdar, hjälper eller stödjer någon gång i livet en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har en funktionsnedsättning.

Gruppen anhöriga är därmed en stor och heterogen grupp som också har varierande behov.

Dessa behov måste formuleras bättre, anser regeringen som har beslutat om en plan för hur det ska gå till.

För tungt lass

Den omsorg som många anhöriga i dag väljer att ge är av stor betydelse både för den närstående och för välfärden, konstaterar regeringen i ett pressmeddelande.

– Samtidigt vet vi att många anhöriga ibland får dra ett alldeles för tungt lass alldeles för länge. Inom ramen för den nya nationella strategin ska nu fler insatser och resurser riktas mot anhöriga, säger socialminister Lena Hallengren.

Vården och omsorgen behöver helt enkelt bli bättre på att både se och inkludera anhöriga i sitt arbete, slår Lena Hallengren fast.

Följa upp

Regeringen ger flera uppdrag till Socialstyrelsen.

Bland annat ska myndigheten redovisa hur anhörigperspektivet inom hälso- och sjukvård och omsorg kan följas upp kontinuerligt liksom det stöd som kommuner och regioner erbjuder anhöriga.

Statsbidraget utökas också för organisationer som stödjer anhöriga.

Jan Arleij
Publicerad 2022-04-22

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas