Nyheter

Ny teknik ska få äldre bo kvar hemma

Forskarna och politikerna intresserar sig alltmer för hur äldre människor med hjälp av teknik ska kunna bo kvar i sina egna hem.

Publicerad 2013-10-16

En teknikkonferens i Bryssel, kallad Open Days, är det senaste exemplet på detta. Sverige fanns med via Blekinge Tekniska Högskola (BTH) som leder ett projekt som kallas Innovage.

Projektet går ut på att med hjälp av ny teknik motivera de äldre att se tekniken som ett komplement till stöd från personal.

Ett exempel på vad man avser är att det ska vara möjligt för äldre att på ett mycket enkelt sätt skicka hälsodata för diagnos på distans istället för att behöva ta sig till vårdinrättning.

– Innovativa strategier och lösningar för aktivt åldrande är nödvändiga för att möta det framtida behov som en åldrande befolkning innebär, säger Jenny Lundberg, BTH och projektledare för Innovage i ett pressmeddelande.

– Inom EU anses vi i Sverige vara ett föregångsland att ta efter i omsorg och vård av våra äldre. Det är nu dags att ta nästa steg, vi ska både behålla vår position inom omsorgen och vården och bli ett framgångsland inom ny innovativ teknik som stöd för våra äldre, säger Jenny Lundberg.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

OPEN DAYS

•    ett årligt fyradagarsevenemang under vilka städer och regioner visar upp sin förmåga att skapa tillväxt och sysselsättning
•    tanken är att också försöka ”implementera Europeiska unionens sammanhållningspolitik”

Evenemanget ägde rum i Bryssel den 7–10 oktober.

Den särskilda satsningen på innovativa strategier och lösningar för aktivt åldrande ägde rum den 8 oktober.

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas