Nyheter

Äldreomsorgen satsar minimalt på ny teknik

Det går trögt för landets kommuner att ta hjälp av ny teknik I äldreomsorgen. Det menar Hjälpmedelsinstitutet (HI) i en rapport till regeringen.

Publicerad 2012-04-12

Nästan samtliga kommuner använder vanliga trygghetslarm och 87 procent av kommunerna använder spisvakt. Men där tar det slut på starka siffror för de tekniska landvinningarna.

Exempelvis har bara fyra procent videotelefoni för kommunikation med de gamla.

Dyrt och svårt
Förklaringar till motståndet mot införande av välfärdsteknologi inom äldreomsorgen handlar om ekonomi och personalens kompetens, enligt HIs analys av kommunernas svar. Ny teknik är dyrt och personal behöver få tid att förbättra sin tekniska kompetens.

Anhöriga och de äldre själva uttrycker också oro för följder av att införa ny teknik.

Satsning kan behövas
Bakgrunden till kartläggningen är den demografiska utvecklingen som innebär att andelen äldre med omsorgsbehov ökar. Det ställer högre krav på arbetssätt och metoder inom äldreomsorgen, anser regeringen som har beställt rapporten av Hjälpmedelsinstitutet.

Syftet med kartläggningen, som är den första totalundersökningen av välfärdsteknologi inom äldreomsorgen i Sverige, är att ge regeringen en vägledning om en särskild statlig satsning behöver genomföras.

Stora skillnader
Undersökningen visar också att det finns stora skillnader mellan kommuner. Till exempel påverkar kommunens storlek vilka olika teknikstöd man tillhandahåller.

– Resultatet är i viss mån nedslående, kommunerna har inte i tillräckligt hög grad börjat använda den teknologi som finns, säger Bengt Andersson på HI.

Kommer att öka
Majoriteten av kommunerna säger sig dock vara positiva till en utveckling av välfärdsteknologi inom äldreomsorgen. Man tror att efterfrågan på välfärdsteknologi kommer att öka, både hos äldre, anhöriga och i det administrativa arbetet inom äldreomsorgen.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Ur undersökningen

Mellanstora kommuner (30 000 till 75 000 invånare) uttrycker oftare att ekonomin är ett problem jämfört med mindre och större kommuner.

Kommuner där många äldre beviljats hemtjänst anser oftare att bristande kompetens är ett hinder för utveckling.

Hjälpmedelsinstitutet är ett nationellt kunskapscentrum. Ägare är staten och Sveriges Kommuner och  Landsting.

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas