Nya krav på äldrevården
Foto Colourbox
Nyheter | Vård | Äldrevård

Nya krav på äldrevården

Allt fler seniorer vill ha en äldrevårdsmottagning på sin vårdcentral. Nu går fem föreningar i SPF Seniorerna i Gävle ut med kravet.

Jan Arleij
Publicerad 2018-12-10

I en debattartikel i Gefle Dagblad begär man att politikerna inför äldreteam eller äldrevårdsmottagning på samtliga hälsovårdscentraler i Gävle.

Hänsynen till äldres vård- och omsorgsbehov och samhällsekonomin är de bärande motiven, skriver de fem.

Tänka nytt

Allt fler äldre, inte minst 80 år och äldre, sätter ökande tryck på vården och samhällsekonomin.

Men med rätt åtgärder kan man komma långt utan att kostnaderna behöver skena.

– Det finns möjligheter att radikalt förbättra situationen, utan omvälvande omorganisationer, men med förändrade tanke- och arbetssätt. Det handlar om att på riktigt sätta den äldre i centrum.

Kompetens

Debattörerna vill se en helt annan anpassning till multisjuka äldre än vad som erbjuds idag. Vårdteam kan vara ett steg på vägen.

– Uppgiften för dessa är att anpassa vård- och omsorgstjänsterna till de äldre multisjukas mest kritiska behov. Teamen ska fokusera på de behov som är viktigast att möta för ögonblicket, sett ur ett helhetsperspektiv.

Det åstadkoms genom att utforma och anpassa ”laguppställningen” med kompetenser från i första hand hemtjänst och primärvård med specialistkompetenser från andra delar av sjukvården, menar de fem föreningarna.

Viktig fråga

SPF Seniorerna har tagit kongressbeslut, i Gävle för övrigt, på att driva frågan om fler äldrevårdscentraler och team i primärvården.

Skåne och Jönköping är regioner där man har kommit långt i en sådan utveckling av sjukvården.

De står bakom artikeln

Gunilla Strandgren
ordförande i SPF Seniorerna Ankaret
Pirkko Jonsson
ordförande i SPF Seniorerna Gavle
Marianne Pedersen
ordförande i SPF Seniorerna Hille
Göran Nordström
ordförande i SPF Seniorerna Rudan
Carl-Bertil Rydbäck
ordförande i SPF Seniorerna Tre lågor

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2018-12-10

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas